انتشار پنجاه و دومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند پنجاه و دومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (اردیبهشت 99) منتشر شد

پرداخت کفاره روزه در همان روز برای معذور

آیا کسی که بر اثر عذر شرعی روزه نگرفته است و تا ماه رمضان سال آینده نیز عذر او برطرف نمی شود می تواند در همان روز، کفاره را پرداخت نماید؟

کیفیّت استغفار در کفاره روزه

آیا باید استغفاری که به جای کفاره ی روزه می باشد به نیت استففار از ترک روزه باشد یا استغفارهای متفرقه بدون نیت نیز کفایت می کند؟ آیا استغفار برای کسی که از روی عذر شرعی روزه نگرفته است لازم است؟

حکم کفاره روزه والدین برای فرزندان

پدرم فوت شده و پول نماز و روزه اش را دادیم به کسی که بجای آورد. حال آیا پول کفاره روزه های قضا او را نیز باید بدهیم؟

عدم جواز ترکیب کفاره روزه با مد طعام

آيا شخص مي تواند كفاره ي روزه اي كه به عمد باطل شده است را به صورت ترکیبی از 30 روز روزه با 30 مد طعام به 30 فقير، قرار بدهد؟

حکم بقاء بر جنابت در کفاره روزه

چنانچه فردی که کفاره ی روزه را به جا می آورد اگر قبل از اذان صبح جنب شود و غسل نکند، روزه ی کفاره ی او چه حکمی دارد؟