رعایت کامل و دقیق موارد بهداشتی از سوی عزاداران حسینی لازم است

توقع می رود که مردم مقررات اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا را جدا رعایت کنند؛ مکان سرپوشیده نباشد، جمعیت محدود باشد، وقت محدود باشد، حاضران محدود باشند و از ماسک استفاده کنند
 

استفاده از ماسک برای مرد محرم

با توجه به شیوع برخی بیماری ها، استفاده از ماسک برای مردان در هنگام محرم بودن در طواف و سعی چه حکمی دارد؟

حکم روزه کسانی که شغل آنها با غبار زیاد ارتباط دارد

روزه افرادی که با گرد و غبار زیاد در ارتباط هستند و ماسک نیز نمی تواند جلوی ذرات آن را بگیرد، چه حکمی دارد؟