امام مجتبی علیه السلام و«معنای زندگی» از منظر معظم له

تأملی در معنای زندگی/ چنان باش كه همیشه زنده ای و چنان باش كه فردا می میری/ حرص و جوش نخوردن براي معيشت/ سخاوت؛ حقیقت معنازایی در زندگی/ رمز رهایی از روزمرگی

معنا شناسی شهادت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا از منظر معظم له

بقای دین اسلام ؛ راز شهادت امام حسین علیه السلام در عاشورا/ شهادت امام حسین علیه السلام؛ تجلی اسم اعظم خداوند/ شهادت امام حسین علیه السلام, نقطۀ عطف حریت و آزادگی در تاریخ بشری/ شهادت امام حسین علیه السلام؛ حرارتی در قلوب مومنین

آموزه شناسی عاشورا و تحکیم بنیان خانواده از منظر معظم له

معنازایی عاشورا در سایۀ خانواده گرایی و نفی نهیلیسم/ درس های حسین علیه السلام برای محبت در خانواده/ عاشورا ؛ شکوه ارتباطات خانوادگی/ عاشورا و تقویت معنویت گرایی در خانواده/ غیرت حسینی و دفاع از حریم خانواده

درآمدی بر معنا شناسی «دعا» از منظر معظم له

مفهوم شناسی دعا/ توسعه معنایی دعا در قرآن/ دعا به معنى عبادت/ دعا به معنى فراخواندن به سوى چيزى/ دعا به معنى تقاضاى حاجت/ تفاوت دعا و ندا/ دعا به مثابۀ تحيّت، درود و سلام/ دعا و طلب حاجت/ ابتهال و نسبت معنایی آن با دعا/ تحقق معنایی دعا در پرتو تلاش

مصدود

مصدود به چه معنا می باشد؟

معنای محصور

محصور به چه معنا می باشد؟

رمی جمره عقبه

رمی جمره عقبه به چه معنا می باشد و جمره عقبه کجا واقع شده است؟

معنای طواف

طواف به چه معنا می باشد و آیا از واجبات عمره تمتع است؟

معنای طهات از حدث در طواف

منظور از طهارت از حدث در طواف چیست؟

معنای حَجّة‌الاسلام

حَجّة‌الاسلام به چه معنا می باشد؟

معنای حج و مناسک

حج و مناسک به چه معنا می باشد؟

معنای استطاعت زمانی

استطاعت زمانی به چه معنا می باشد؟

معنای استطاعت جسمانی

استطاعت جسمانی به چه معنا می باشد؟

معنای استطاعت طریقی

استطاعت طریقی به چه معنا می باشد؟

معنای احتیاج داشتن دختر به شوهر

طبق فتواى علما در صورتى که پدر و یا جدّ پدرى غایب باشد و دختر باکره احتیاج به شوهر داشته باشد، اجازه ساقط مى شود، معناى احتیاج داشتن به شوهر چیست؟

معنای تمکین

از نظر شرعی تمکین زن به چه معنا است ؟ آیا تنها شامل نزدیکی می شود یا موارد دیگر نیز شامل می شود؟

تعریف نماز قضا

نماز قضا در اصطلاح فقهی به چه معنا می باشد؟

تعریف حَجْر

لطفا بفرمایید که حَجْر به چه معنایی است؟

تعریف کفالت و کفیل

کفالت و کفیل به چه معنا می باشد؟

معنا و مصداق فقیر

منظور از فقیر در جایی که گفته می شود کفاره به فقیر داده شود،چه شخصی می باشد؟آیا اگر محتاح نان شب نبود ولی بدهکار کرایه خانه بود، فقیر محسوب می شود؟

حکم و تعریف موالات

موالات به چه معنا می باشد و حکم آن چیست؟

تعریف خمس

خمس به چه معنا می باشد؟

معنای حدّ ترخّص

حدّ ترخّص در بحث نماز مسافر به چه معنا می باشد؟

مفهوم استیجار

منظور از استیجار که در رساله آمده است، به چه معنا می باشد؟

معنی لازم بودن معاملات شرکت

لازم بودن معاملات شرکت به چه معنایی است؟

تعریف وکالت

عنوان وکالت که در احکام با آن روبرو می شویم به چه معنایی است؟

تعریف اجاره

عقد اجاره به چه معناست؟

تعریف جهاد

جهاد در دین اسلام به چه معنایی می باشد؟

تعریف صلح معوض

صلح در فقه به چه معنا می باشد؟ انواع آن چیست؟

تعریف رهن

یکی از عناوین و اصطلاحاتی که در بخش معاملات با آن برخورد کرده ام عبارتست از " رهن " لطفا بفرمایید که رهن چیست و چه نوع معامله ای است؟