تأملی در چهارشنبه سوری از منظر معظم له

چهارشنبه سوری چگونه خلق شد؟/ آیا چهارشنبه نحس است؟/ تقلید از نیاکان با چاشنی خرافه گرایی/ چهارشنبه سوری یا چهارشنبه مصیبت؟/ چهارشنبه سوری یا خودکشی؟!/ چهارشنبه آخر سال با نظارت رسانه ها مدیریت شود

اهمیت نوروز

احسن الحال همان ایمان، تقوا، شجاعت، سخاوت و آزادگی است

بازشناسی آثار اخلاقی «صله رحم» از منظر معظم له

حسن خلق؛ تبلور اخلاقی صله رحم/ جلب محبت و همدليِ خويشاوندان؛ مهترین اثر اخلاقی صله رحم/ ایجاد صفای باطنی و رفع کدورت در سایۀ اهتمام به سنت اخلاقی صله رحم/ ایثار، فداکاری و گذشت؛ بالاترین درس اخلاقی صله رحم/ صله رحم؛ تجلی دلجویی و کمک به بستگان/مردم از فرصت نوروز برای تقویت صله ارحام استفاده کنند

حکم نامگذاری نوروز به عنوان عید

گفتن لفظ «عید» برای سال نو و نوروز چه حکمی دارد؟

غسل روز عيد نوروز

انجام غسل در روز عید نوروز چه حکمی دارد؟

توصیه های نوروزی معظم له به مردم و مسؤولان | سال نو برنامه نو می خواهد

در نوروز نیز سنت های خوبی همچون صله رحم، دید و بازدیدها، خانه تکانی ها، کمک کردن به ضعفا، شاد کردن و امثال آن وجود دارد که مورد تایید و تاکید است؛ اما باید مسائل خرافی را کنار گذاشت

آسیب ها و فرصت های عید نوروز

دید و بازدیدها که خانه تکانی قلبی به شمار می رود از دیگر فرصت ها است تا افراد کینه ها را فراموش، و آشتی کنند؛ توجه به صله رحم و صلح دوستان بسیار مهم است.