توضیح لازم

اخیرا برخی از نا آگاهان یا مغرضان در فضای مجازی فتوایی از آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره ترمیم بکارت نقل کرده بودند که توأم با تحریف و خلاف گوئی بود.

قصدی بودن تدلیس

با توجّه به این که درمورد ترمیم پرده بکارت می فرمایید؛ «.... قصد تدليس نداشته باشند» آيا تدليس يك امر قصدى است؟

ترشحات آب دهان هنگام ترمیم دندان

يونيت دندانپزشكى معمولاً متصل به آب لوله كشى است. با توجّه به اين مطلب، آيا ترشّحاتى كه به هنگام ترميم دندان از دهان خارج مىشود، و غالباً با آب دهان و موادّ مخصوص دندان پزشكى و بخار و قطرات خون ملاقات كرده، پاك است؟

عدم تعلّق دیه در صورت وارد کردن جرح برای ترمیم

دکتر مقدارى از پوست بدن را براى ترمیم جراحت یا سوختگى برداشته است. آیا براى این قسمت دیه یا ارشى جداگانه در نظر گرفته مى شود؟

دیه ی تاج دندان در صورت ترمیم

اگر در اثر ضربه، تاج دندان دچار شکستگى شده باشد مشمول دیه کامل است، ولى با توجّه به این که در حال حاضر با معالجه ریشه دندان و گذاشتن تاج مصنوعى، ظاهراً درمان مى شود، چه حکمى دارد؟

مسح بر موی ترمیم شده

این جانب به علّت ترمیم موى سر، جهت مسح سر دچار تردید مى باشم، زیرا موهاى ترمیم شده طورى است که در هر وضو، امکان باز شدن ندارد. در این مورد راهنمایى فرمایید.

وجود مرهم تهیه شده از استخوان حیوان نجس در بدن نمازگزار

اگر شخصی از پودر سگ جهت ترمیم شکستگی دست استفاده نماید برای نماز چه وظیفه ای دارد؟