میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر معظم له مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور ابلاغ شد

میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّ ظلّه العالی مشخص شد

فروش زمین کشاورزی که قسمتی از محصولش وقف شده

زمين كشاورزى که از اين زمين سالى30 كيلوبرنج وقف امام حسين می شد و در حال حاضر اطراف این زمين مسكونى شده و صاحب زمین فوت کرده ایا ورثه می توانند زمین را بفروشند و در سال 30 كيلو برنج خريده به امام حسين بدهند؟

استفاده از انگشتر برنج برای زن

آیا استفاده از انگشتر برنج برای زن مکروه است؟

حکم پرداخت برنج به‌عنوان کفاره

آیا برنج به‌تنهایی به‌عنوان کفاره کفایت می‌کند؟

میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی) مشخص شد

میزان زکات فطره (فطریه)

از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله العالی) میزان زکات فطره مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور اعلام شد.

وجود فضله موش در مواد خشک

اگر در مواد خشک مانند برنج و گندم، فضله موش پیدا کنیم تکلیف چیست؟

میزان زکات فطره (فطریه) و کفاره روزه ماه مبارک رمضان از سوی معظّم له اعلام شد

از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله العالی) میزان زکات فطره مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور اعلام شد.

میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان

زکات فطره امسال برای هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم در تهران مبلغ هشت هزار تومان (8,000 تومان) و سایر شهرها مبلغ هفت هزار تومان (7,000 تومان) و بر اساس قوت غالب برنج، مبلغ بیست هزار تومان (20,000 تومان) اعلام شده است.

منظور از قوت غالب مردم برای مسافر

آیا این‌که قوت غالب شهر مطرح است آیا برای افرادی که برای مدت محدودی در شهر دیگر مسافر می‌باشد محاسبه آن‌ها از قوت غالب شهری که در آن مسافر هستند می‌باشد و یا قوت غالب شهر خود که در آنجا زندگی می‌کند.

پرداخت کفاره به قیمت گندم برای خرید برنج

من سال گذشته ندانسته کفاره را به قیمت گندم حساب کردم و برنج خریدم ودادم حالا تکلیف چیست؟

تبدیل کفاره گندم به برنج با هزینه شخصی وکیل رساندن کفاره

اگر شخصی کفاره روزه‌ی خود را به مؤسسات یا شخصی بدهد که آن را به مصرف فقرا برسانند، آیا آن شخص یا مؤسسه می‌تواند مبلغی را به آن اضافه نماید و به فقیر بدهد مثلاً پول گندم را داده است ولی عامل یا مؤسسه بخواهند پول برنج را به فقیر بدهند؟

روش تطهير گندم، برنج، صابون و مانند آن

مسأله 185ـ اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند آن نجس شود با فرو بردن در آب کر جارى و يا گرفتن زير شير آب، پاک مى گردد اگر باطن آنها نجس شود بايد آن قدر صبر کرد تا يقين حاصل شود آب، داخل آن نفوذ کرده و خارج شده.

تبدیل کفاره گندم به برنج با هزینه شخصی وکیل رساندن کفاره

اگر شخصی کفاره روزه‌ی خود را به مؤسسات یا شخصی بدهد که آن را به مصرف فقرا برسانند، آیا آن شخص یا مؤسسه می‌تواند مبلغی را به آن اضافه نماید و به فقیر بدهد مثلاً پول گندم را داده است ولی عامل یا مؤسسه بخواهند پول برنج را به فقیر بدهند؟

تهیه برنج با پول کفاره از روی ندانستن مسئله

کسي از روي ندانستن مسئله نصف پول کفاره روزه را صرف تهيه برنج کند تکليفش چيست؟

وجود فضله موش در مواد خیس‌خورده

اگر برنج خیس کرده باشیم اما قبل از آبکش کردن متوجه وجود فضله موش در آن شویم تکلیف چیست؟

وجود فضله موش در مواد خشک

اگر در مواد خشک مانند برنج و گندم، فضله موش پیدا کنیم تکلیف چیست؟