بهشت رمضان

روزه اى كه می گيريم، قرآنى كه تلاوت می کنيم، غذایی كه صرف نيازمندان می کنیم و ...، هر یک از آنها درى از درهاى بهشت است

توزیع یک هزار بسته غذایی در قالب "طرح همدلی" بين خانوار نيازمند

یک هزار بسته غذایی در قالب "طرح همدلی" از طرف آيت الله مکارم شيرازی بين خانوار نيازمند توزيع می شود

منظور از غذا و فرد در اجابت دعوت توسط روزه‌دار در روزه مستحبی

اگر شخصی روزه‌دار را دعوت به غذا کند مستحب است اجابت کند، اگر دعوت به‌وسیله‌یک آب یا یک کیک یا آبمیوه (غیر از طعام و غذا) باشد، افطار و اجابت دعوت او مستحب است و ثواب روزه کامل را می‌برد؟ 2. اگر از اعضای خانواده مثل مادر یا خواهر ما رو به غذا دعوت کنند حکم اجابت آن‌ها چیست؟

حکم سیر خوردن غذا و جماع برای مسافر

خوردن و آشامیدن یا جماع برای مسافر چه حکمی دارد؟

حکم تهیه غذا در ماه رمضان برای شخص معذور و متعمّد

فردی در یک کارخانه آبدارچی است، حکم آماده و تهیه کردن غذا برای کسانی که روزه بجا نمی‌آورند (چه به‌صورت عمدی و چه به‌صورت عذر شرعی) برای او چیست؟

حکم غذا دادن به کارگر روزمزد در ماه رمضان

آیا می‌توانیم به کارگری که روزه نمی‌گیرد غذا دهیم؟

حکم باقی ماندن طعم و بوی غذا در دهان

در سحرگاه ماه مبارک رمضان اغلب طعم و بوى بعضى از غذاها، یا خمیردندان، براى مدّتى در دهان می‌ماند، در این موارد پس از چند بار بیرون ریختن آب دهان، اگر باز هم طعم یا بوى این‌ها در دهان باقى بماند تکلیف چیست؟