آموزه شناسی مکتب علمی امام باقر علیه السلام از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّ ظلّه

تأملی در مفهوم لقب باقر العلوم علیه السلام / شکوفایی علوم اسلامی؛ میراث عظیم امام باقر علیه السلام / پویایی فقه شیعی مرهون آموزه های علمی امام باقر علیه السلام / مناظرات علمی؛ آموزه ای راهبردی در مکتب علمی امام باقر علیه السلام / مشروح مناظره امام باقر علیه السلام با اسقف مسیحیان در کلام معظم له / عقلانیت شیعی؛ مهمترین ویژگی در مکتب علمی باقر العلوم علیه السلام / کلامی با شاگردان مکتب علمی امام باقر علیه السلام

معنای عبد

منظور از عبد در فقه چیست؟

عمل به فقه اهل سنت بدون اعتقاد به آن و ترک نمازهای ابتدای تکلیف

نزدیک به 17 سال است که به تشیع گرویدم و قبل از آن نماز را بر اساس مذهب سنی به جا می آوردم؛ شایان ذکر است که قبل از گرویدن به تشیع سنی مذهب نبودم بلکه دستورات مذهبی که به آن اعتقاد و ایمان داشتم اصلا قایل به وجوب نماز نبود؛ اما چون بنده با اهل سنت زندگی می کردم از کودکی تحت تاثیر آنها قرار گرفتم و خود را جزیی از آنها تلقی می کردم، لذا نماز را به جا می آوردم؛ البته نماز را از آن زمانی که می بایست شروع کنم شروع نکردم آیا باید نمازهایی را که در آن مدت ادا نکرده ام قضا کنم؟

منظور از ضرر در فقه

آیا در فقه، ضرری که در عرف به عنوان ضرر قابل توجه شناخته شده، حرام است یا ضرری که طبق عقل و واقعیت باشد یا هر دو؟

درجه بندی خبر از منظر فقه

آیا از نظر فقهی، اخبار درجه بندى دارد؟ ترتیب نشر اخبار از بُعد اهمیّت چگونه است؟

منظور از ضرر در فقه

در فقه ضرری که در عرف ضرر قابل‌توجه شناخته‌شده حرام است یا ضرری که طبق عقل و واقعیت یا هر دو؟

پاسخگو بودن فقه نسبت به تمام اعصار

با پیشرفت علم، ممکن است مسائلى پیش آید که در قرآن و دیگر منابع اسلامى ذکرى از آن به میان نیامده باشد و کمک گرفتن از عقل به‌تنهایی، با توجّه به این‌که اشتباهات بسیارى دارد، کافى نباشد. با توجّه به این مطلب، آیا مراجع محترم می‌توانند پاسخگوى تمام مسائل شرعى نسل آینده باشند؟