«مجتهد پروری»، «تشویق شاگردان به اشکال گیری» و «استنباط از منابع مختلف» از ویژگی های روش فقهی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی است

آیت الله مکارم شیرازی یاد می دهد که اگر شما بخواهید اجتهاد کنید برای اجتهاد چند مرحله وجود دارد، مرحله اول فهم مساله، مرحله دوم بررسی اقوال فقها، مرحله سوم روایات و آیات و ادله ای که برای فرع فقهی وجود دارد و مرحله چهارم نحوه استدلالی است که از آن روایت چگونه می توان استدلال کرد و آنها را کنار هم قرار داد و مرحله پنجم نتیجه گیری، که این نتیجه گیری مطابق با فهم آیه و اقوال علما هست یا نیست، اینها نکات بسیار دقیقی است که در روش فقهی حضرت استاد وجود دارد.

توضیحات لازم دربارۀ سخنانی که در فیضیه گفته شد

پیرو انتشار بیانیه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پیرامون گردهمائی مدرسه فیضیه قم، سوالاتی از سوی برخی مخاطبین محترم پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له makarem.ir دریافت شده است که جهت اطلاع بیشتر این عزیزان و سایر مومنین توضیحات ذیل تقدیم می گردد

عدم لزوم سوال از مرجع تقلید منوب عنه

آيا در مسأله نيابت حج لازم است نايب و منوب عنه از يكديگر سؤال كنند كه مقلّد چه كسى هستند؟

تفاوت نظر مرجع تقلید زن و مرد در صحت ازدواج

ازدواجی که به نظر مرجع زن باطل ولی به نظر مرجع مرد صحیح است در صورت امتناع مرد از طلاق چه حکمی دارد؟ همچنین حکم پرداخت مهریه و گرفتن آن از طرف زن؟

تکلیف کسی که بدون اطلاع از حرمت لوله های خود را بسته

شخصى از نظر مرجع تقليدش اطّلاع نداشته، و اقدام به بستن لولههاى خود نموده است. آيا پس از اطلاع از حرمت، بايد جبران كند؟

دامنه ی ولایت ولی فقیه

آیا شخصی در کشور دیگر که در آن کشور قوانین اسلامی رعایت نمی شود مثلا ترکیه زندگی میکند و به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارد 1-آیا از قوانین کشور ترکیه باید تبعیت بکند یا ولایت فقیه؟ 2- آیا دایره ولایت فقیه مختص به کشور ایران است؟

وظیفه مقلّدین در صورت تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید

در مواردی که قانون با فتوای مرجع تقلید متفاوت باشد، مانند جایی که قانون ارث زوجه را از زمین نیز می پردازد؛ وظیفه مقلّدین چه می باشد؟

منظور از اعلم در مرجع تقلید

منظور از اعلم در مرجع تقلید چیست؟

عدم شرط اعدلیت در مرجع تقلید

تقلید از کدام یک از این دو مرجع رجحان دارد، عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟

حکم ثبوت ماه با نظر مرجع تقلید

اگر حلول ماه شوال و عید فطر بر مرجع تقلید محرز شده باشد تکلیف مقلدین آن مرجع چیست ؟

حکم زکات فطره در صورت اختلاف نظر مرجع تقلید میزبان و میهمان

هرگاه میزبان مقلّد حضرتعالى باشد، که فطریّه کسى که فقط شب عید را میهمان اوست بر عهده میزبان نمى داند، و میهمان مقلّد مرجعى باشد که فطریّه چنان شخصى را بر عهده میزبان مى داند، تکلیف فطریّه میهمان چیست؟ همچنین حکم مسأله در صورت عکس فرض بیان شده چه می باشد؟

حکم بخشیدن بدهی خمس

آیا مرجع تقلید می تواند بدهی خمس را به افراد ببخشد؟

اختلاف نظر مرجع تقلید امام و مأموم در جواز تکرار جماعت

در صورتی که مرجع تقلید نمازگزاران مسجد دوم، اقتدا کردن به نماز دوباره امام جماعت را جایز نداند اقتدا کردن چه حکمی دارد؟

اختلاف نظر مرجع تقلید امام و مأموم در حکم کثیر السفر

اقتدا کردن مقلّدی که مرجع تقلید او، نماز کسی که شغل او در سفر است را شکسته مى داند به امام جماعتى که طبق نظر مرجع تقلید خود، کثیرالسّفر مى باشد و نماز را تمام مى خواند چه حکمی دارد؟

اختلاف نظر مرجع تقلید امام و مأموم در تعداد تسبیحات اربعه

در صورتی که مرجع تقلید مأموم سه بار گفتن ذکر تسبیحات اربعه را واجب بداند، اقتدا کردن او به امامی که فقط یک بار ذکر تسبیحات اربعه را در نماز جماعت می گوید چه حکمی دارد؟

جواز اقتدا در صورت تفاوت مرجع تقلید امام و مأموم

آیا مقلّد مرجعى مى تواند به امام جماعتى که مقلّد مرجع دیگر است اقتدا کند؟

اجازه نامه برای امامت جماعت

آیا برای امامت جماعت فرد غیر معمم، داشتن اجازه نامه از مرجع تقلید لازم است؟

رجوع به مرجع تقلید دیگر در مسئله اعراض

آیا در مورد مسئله اعراض از وطن، می توان به مرجع دیگر رجوع کرد؟

عمل کردن پسر بزرگ به فتوای مرجع تقلید خود

آیا پسر بزرگ در به جا آوردن نماز و روزه ی قضای والدین خود باید طبق فتوای مجتهد آنها عمل نماید یا باید طبق فتوای مجتهد خود عمل نماید؟

تعریف مرجع تقلید

مرجع تقلید به چه کسی گفته می شود؟

تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک

در مواردی مثل ازدواج که بین دو نفر است اگر مراجع تقلید دو نفر هر کدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند تکلیف چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟

رجوع در چند مسأله به مرجع تقلید دیگر

بعضى از فقها در مسئله سودهاى بانکى و نیز چند مسئله دیگر، که محلّ ابتلاى من است، با مرجع اینجانب اختلاف نظر دارند، آیا در این چند مسئله مى توانم به مرجع دیگرى رجوع کنم؟

تغییر مرجع تقلید به جهت فتوایی که اعمال قبلی صحیح شود

اگر بر انسان طبق فتواى مرجع قبلى خود، احکامى از قبیل خمس و غیره واجب و یا بعضى از اعمالش باطل و یا مشکوک به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى اعمالش صحیح و یا خمس و غیره واجب نباشد، لطفاً مرقوم فرمایید آیا مى تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و در نتیجه اعمالش صحیح و خمس و امثال آن را پرداخت ننماید؟

شک در عدالت مرجع تقلید

در صورت شک به عدالت مرجع تقلیدی که تاکنون از وی تقلید می شده، آیا عدول از او جایز است؟

بیهوشی مرجع تقلید

اگر مرجع تقلید در هنگام عمل مجبور به بیهوشی گردد کسانی که از او تقلید می کنند چه تکلیفی دارند؟

قطع یا شک به خطا بودن حکم حاکم شرع یا مرجع تقلید

در چه صورت حکم کسی را که به عنوان حاکم شرع حکم می دهد نباید پذیرفت؟