توضیح لازم

اخیرا برخی از نا آگاهان یا مغرضان در فضای مجازی فتوایی از آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره ترمیم بکارت نقل کرده بودند که توأم با تحریف و خلاف گوئی بود.

معنی "احتیاط بر ترک" .

احتیاط بر ترک آن است یعنی چه؟

مفهوم حکم

فرق حکم با فتوا چیست؟

عمل بر طبق فتوای منوب عنه

آيا برنايب واجب است كه طبق فتواى مرجع تقليد منوب عنه اعمال حج خود را انجام دهد، يا بايد مطابق وظيفه خودش عمل كند؟

مختلف بودن فتوای مراجع تقلید پزشک و بیمار

پزشك در برخى از مسائل پزشكى مقلّد يك مرجع، و بيمار مقلّد مرجع تقليد ديگرى است. چنانچه نظر آنها متفاوت باشد، كدام نظريّه ملاك عمل است؟

وظیفه مقلّدین در صورت تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید

در مواردی که قانون با فتوای مرجع تقلید متفاوت باشد، مانند جایی که قانون ارث زوجه را از زمین نیز می پردازد؛ وظیفه مقلّدین چه می باشد؟

حکم کسانی که فتوا بر قتل شیعیان می دهند

آیا دادن حکم مرتدی برای کسی که فتوا داده هرکس شش نفر شیعه را بکشد وارد بهشت می شود واجب نیست؟ یا هست یا فعلاً به مصلحت نیست؟

تقلید از مرجعی که ازالۀ نجاست را در تطهیر شیء کافی می داند

مشکل بزرگی دارم ولی بطور خلاصه می گویم:زنی21 ساله هستم 1 سال پیش آقای صانعی را بعنوان مرجع انتخاب کردم و فتوای ایشان در باره ی ادرار روی سرامیک این است که با دستمال برداری پاک است من این کار را انجام دادم. بعد از ماهها به من گفتند ایشان دیگر مرجع نیستندومن شما را 2 ماه است مرجع خود نمودم حال فتوای شما پاک کردن با آب است .حالا من فکر میکنم تمام زندگی ام نجس است چون بارها از اون قسمتها با طی و بخارشو همه جای منزلم را پاک کردم .من دارم دیوانه میشوم اعصابم بهم ریخته عاجزوخسته شده ام .شمارابخداقسم میدهم تا از بین نرفتم مرا راهنمایی کنید

منظور از احتیاط در احکام

منظور از احتیاط در احکام جواز است یا حرمت؟

منظور از «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»

منظور مرجع تقلید در مسئله از بیان کردن «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»، چیست؟

فراموش کردن مرجعی که در احتیاط واجب به فتوای ایشان رجوع کرده

اگر مقلد، در چندین مسأله که حکمشان احتیاط واجب است، در هرکدام به فتوای مرجع تقلیدی دیگر رجوع کند، آیا لازم است که هنگام اجرای آن احکام، یادش باشد به کدام مرجع رجوع کرده یا همین که فتوای رجوع شده به آن در ذهنش باشد کافی است؟ مثلا راجع به وجوب شرکت در نماز جمعه، لازم است همیشه بداند که به مقام معظم رهبری رجوع کرده یا اگر این را فراموش کند، ولی حکم در ذهنش باشد کافی است؟