اصرار زائرین به توقف و حضور در مواکب ایرانی

ایام اربعین از طرف مردم عراق موکب‌هایی برپا می‌شود و در بین راه از زوّار تقاضا می‌کنند که از غذا و وسایلی که آن‌ها تهیّه کرده‌اند استفاده نمایند، اما برخی از زوّار استفاده نمی‌کنند و اصرار دارند که از موکب‌های ایرانی استفاده نمایند که این امر سبب شده است مردم عراق دلسرد شده و پذیرایی آن‌ها کمرنگ شود، لطفاً در این مورد توصیه‌ای بفرمایید؟

برپایی موکب‌های ایرانی باوجود پذیرایی گسترده عراقی‌ها

با توجه به این کشور عراق میزبان گردهمایی روز اربعین است آیا برپایی موکب‌های ایرانی جایز است؟

حکم نماز افرادی که ده روز در عراق اقامت دارند

حکم نماز افرادی که به مدت ده روز در عراق حضور دارند چه حکمی دارد؟

نماز افرادی که حداقل یک ماه کامل در عراق اقامت دارند

حکم نماز افرادی که تمام ماه محرم و صفر یا قسمت عمده این دو ماه یا یک ماه صفر را در عراق حضور دارند و درواقع به‌صورت مستمر بین شهرهایی که اماکن مترکه و حرم‌های مطهر در آن است، تردد می‌کند چه حکمی دارد؟

دشمنان به نقش انقلاب اسلامی در تحولات منطقه اذعان دارند

 باید بهترین سلاح را برای دفاع از خود فراهم کنیم اما باید بدانیم که برترین سلاح ما سلاح ایمان و توکل به خداوند است