شرح دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان از منظر معظم له

دعای روز يازدهم ماه مبارک رمضان/ معناشناسی «احسان»/فضیلت احسان ، رذیلت امساک/«حبب الی فیه الاحسان»/فسق چیست، فاسق کیست؟/تنفر از گناه؛ موهبت فطری/برکات دوری از معصیت الهی/دوری از تعلقات دنیوی؛ برات رهایی از دوزخ

مقام و جایگاه «مادر» در اسلام از منظر معظم له

مادر؛ اساس خانواده و پناهگاه فرزندان/ مادر شدن و اجر ویژه آن در کلام رسول خداصلی الله علیه و آله/ شکر گزاری از پدر و مادر به مثابۀ شکر خداوند/ زحمت بی شائبه مادر مهربان/ حضرت عیسی علیه السلام و قدرشناسی از مادر/ اولویت در احسان به مادر نسبت به پدر در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله/ اولویت حق مادر/ فزونی نیکی به مادر/ حق مادر؛ دو برابر حق پدر/ چرا بهشت زیر پای مادران است؟/ جهاد یا ماندن در کنار مادر؟!/ آیا می توان حق مادر را ادا کرد؟/ تجلیل از مقام مادر؛ نشانۀ مسلمان واقعی

جایگاه «احسان و نیکوکاری» در پویایی جامعۀ اسلامی از منظر معظم له

حیات اخلاقی جامعه در گرو اهتمام به احسان و نیکوکاری/ احسان ؛ منبع ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی/ ترویج نیکوکاری زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی/ تحقق امنیت اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی در پرتو انفاق و احسان/ فقرزدایی در سایۀ فرهنگ احسان و نیکوکاری/ احسان ؛ اصل راهبردی در حفظ نظام اجتماعی/ تحقق سلامت اجتماعی در پرتو گسترش فرهنگ نیکوکاری/ لزوم مشارکت مسئولان و مردم در جشن احسان و نیکوکاری