سیری در کتاب « چند نکته مهم درباره رؤیت هلال »

رویت هلال هم در زندگی روزانه مورد استفاده قرار می گیرد و هم در عبادت هایی که وقت معینی در سال دارد؛ در حقیقت ماه، یک تقویم طبیعی براى افراد بشر محسوب می شود که مردم اعم از باسواد و بی سواد و در هر نقطه اى از جهان که باشند می توانند از این تقویم طبیعی استفاده کنند، نه تنها آغاز، وسط و آخر ماه را می توان با آن شناخت، بلکه با دقت، شب های ماه را نیز می توان تشخیص داد

اجرا حکم اعدام در ماه رمضان

آیا اگر کسی در زندان حکمش اعدام باشد در ماه رمضان حکم اجرا میشود؟

فلسفه تکان دادن انگشت هنگام دعای ماه رجب

فلسفه تکان دادن انگشت هنگام خواندن دعای ماه رجب چیست؟

منظور از ماه در مدت عقد موقت

کسیکه عقد موقت میکنه مثلا چهار ماه، این چهار ماه شمسی حساب میشه یا قمری و روزش تا غروب حساب میشه یا دوازده شب؟ اگر وکیل ماه قمری قصد کنه و موکل ماه شمسی تکلیف چیست؟

تردید در اقامت حداقل سه ماه در وطن سابق

من بعد از ازدواج به دلیل سکونت در شهر دیگر از وطن اول خود اعراض قهری کرده ام طبق فتوای حضزت عالی اگر سه ماه از سال را در شهر محل تولد باشیم نماز در آنجا کامل است بنده متناسب با اتفاقات گاهی بیش از سه ماه در سال و گاهی کمتر از سه ماه در شهر محل تولدم هستم باتوجه به اینکه من نمی دانم به طور دقیق در هر سال چقدر در آنجا می مانم حکم نماز من در آنجا چگونه است؟

انصراف از قصد وطن و ماندن کمتر از یک ماه در آنجا

خانمی تصيمم گرفته است در شهر زندگي كند و شهر را به عنوان وطن ثاني انتخاب كرده است و به طوري كلي حدودا بيست روز است كه درشهر زندگي ميكند، ازروزي كه قصدوطن كرده، نماز و روزه را كامل خوانده و گرفته، اما الآن به خاطر شغل همسرش بايد منزل رابه جايي در21 كيلومتري شهر ببرند، وظیفه ی او در مورد نماز و روزه در محل مورد نظر چیست؟