انتشار سی و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند سی و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (مهر 97) منتشر شد

مستحب بودن احرام به نذر قبل از محاذات میقات

کسانی که از محاذات میقات محرم می شوند آیا لازم است قبل از آن با نذر محرم شوند؟

پرداخت وجوهات شرعیه بر بستر USSD

کاربران می توانند از طریق تلفن همراه با شماره گیری #410*741* وجوهات شرعیه خود را با استفاده از شماره کارت بانکی و رمز دوم، کاملا ایمن، سریع و آسان پرداخت نمایند.

تجدید کردن احرام به نیت عمره دیگر

هرگاه پس از نيّت عمره و بستن احرام، مجدّدآ براى عمره ديگرى محرم شود؛ مثلا به نيّت عمره مفرده محرم شده، سپس قصد عمره تمتّع كند، و تلبيه بگويد. كدام عمره صحيح است؟

نذر زن برای احرام قبل از میقات بدون اجازه شوهر

زنى بدون اجازه شوهرش نذر نموده، و قبل از رسیدن به میقات با نذر محرم مى شود. آیا احرام وى و اعمال پس از آن صحیح است؟

نذر موکبی که بعدا منحل شده

اگر شخصی نذر شرعی کرده باشد که به موکبی خاص کمک کند اما آن موکب منحل شده باشد و برپا نشود وظیفه شخص چیست؟ آیا نذر او ساقط است و یا باید به موکب های دیگر کمک کند؟

فراموشی نذر

اگر نوع یا مقدار نذر را فراموش کرده باشم تکلیف چیست؟

نذر شمع

آیا نذر شمع صحیح است؟

نذر برای دیگران

آیا می توان برای دیگران نذر کرد؟ مثلا بگویم اگر فلان حاجت من یا فلان فرد برآورده شد آن فرد این کار را انجام دهد؟

شرایط قربانی مستحب

شرائط قربانی مستحب چیست؟ و آیا چند نفر می توانند یک قربانی انجام دهند؟

نذر حج قبل از ازدواج و اجازه شوهر

اگر خانمى قبل از ازدواج نذر كرده باشد كه حجّى بجا آورد، آيا در اين صورت اجازه شوهر لازم است؟ آيا شوهر حقّ ممانعت دارد؟

نذر کردن حج و فوت نمودن

کسی که نذر کرده حج بجا آورد اگر قبل از انجام حج فوت کند آیا ورثه نسبت به آن حج نذری تکلیفی دارند؟

نذر حج توسط زن بدون اجازه شوهر

آیا نذر حج توسط زن بدون اجازه شوهر صحیح است؟

محرم شدن نائب با نذر قبل از میقات

آيا نايب مى‌تواند با نذر قبل از ميقات محرم گردد؟

حکم نذر ازدواج با سادات

آیا والدین یا خود فرزندان می توانند نذر نمایند که با سادات ازدواج نمایند؟

نذر برای علم

عَلَم بزرگى وجود دارد که تاریخچه آن تقریباً به 1300 سال مى رسد و رسم بر این بوده و هست که از روز اوّل ماه محرّم تا روز عاشورا عَلَم را به تک تک منازل اهالى جهت زیارت مى برند و اعتقاد زیادى به آن دارند و حاجت مى گیرند. لطفاً دراین زمینه به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) مبالغ هنگفتى به عنوان نذرى بر سر عَلَم مى بندند و بعضى ها هم گوسفندى جلوى عَلَم قربانى مى کنند. وجه نقد و گوسفند قربانى به چه کسى تعلّق مى گیرد؟ )ب عَلَمداران که گروهى از سادات مى باشند، عَلَم فوق را ارثیه پدرى مى دانند که نسل به نسل از پدر به پسر منتقل مى گردد و وجوهات نذرى را بین خودشان تقسیم مى کنند. آیا این کار صحیح است؟ اگر صحیح است، آیا به اولاد دختر هم سهمى مى رسد؟ ج) با توجّه به اینکه جایگاه عَلَم در طول سال در امام زاده مى باشد، آیا چیزى از نذورات، به امام زاده نیز تعلّق مى گیرد؟