اقدام به طلاق به دلیل در عسر و حرج بودن زوج

شخصی بیش از ده سال است که به دلایل زیر قصد طلاق همسرش را دارد: الف) عدم تمکین، ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّى از شهر در موارد غیر ضرورى، ج) اقدام به آبرویزى و هتک حرمت بنده در جامعه، د) تهمت هاى ناروا، و) تهدید به مسموم نمودن، هـ) نامشروع قلمداد کردن صیغه ازدواج؛ ولی قانون نیز توجّهى به آن نکرده است آیا شخص می تواند خود صیغه طلاق را بخواند؟

جواز طلاق زنی که وکالت در طلاق دارد

هرگاه زوجه ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت در طلاق داشته باشد، آیا زوج می تواند او را طلاق دهد؟

شرط نفوذ حکم حکمین در طلاق

در موضوع اختلاف زوجین، حضرت امام رضوان الله تعالى علیه احتیاط داشتند در تعیین حکمین، که نظر مبارک حضرت عالى هم همین است؛ با توجه به این مطلب اگر زن از شوهر خود تقاضاى طلاق کند با این که شرعاً و قانوناً اختیار طلاق با مرد است (مگر موارد استثنایى) آیا در چنین موردى نیز احتیاج به تعیین حکمین است؟ چون اگر زوج راضى به طلاق نباشد حَکَم نمى تواند کارى بکند و نتیجه ندارد و در موارد استثنایى مانند ترک نفقه و عدم امکان اخذ نفقه زوجه از زوج، که دادگاه مى تواند اقدام به طلاق کند آیا در چنین موردى تعیین داور لازم است؟

جواز طلاق زن توسط قاضی

هرگاه مردى زندگى را بر همسرش سخت بگیرد و حاضر به طلاق او هم نباشد قاضى در چه صورتى مى تواند این زن را طلاق دهد؟

عدم اعتبار وکالت زن ناشزه در طلاق

اگر زنى شرط کرده باشد که در صورتى که شوهرش همسر دیگرى اختیار کند وکالت در طلاق داشته باشد آیا در صورتى که شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اختیار کند باز هم همسر اوّل وکیل در طلاق است؟

چگونگی اقدام به طلاق از طرف زن

خانمی متشرّعه که چند سالی از زندگی مشترک او می گذرد؛ همسر ایشان دچار بیماری عقلی می باشد و همچنین معتاد است و نسبت به خانم تمکین نیز نمی کند در صورتی که خانم نیاز دارد. طبق شرع به دلیل بیماری عقلی حاکم شرع باید طلاق دهد و حاکم شرع امتناع می کند. با توجه به این که طبق سند ازدواج این خانم سه الی چهار مورد از مواردی که می تواند خود را طلاق دهد را داراست، آیا می تواند طبق موارد مندرج در سند ازدواج، زن اقدام به طلاق کند؟

حکم طلاق در صورت عزل وکیل

مردی وکالت می دهد که زن او را طلاق دهند و بذل صداق را قبول می کند؛ امّا قبل از جاری شدن صیغه طلاق، وکیل را عزل می کند در این صورت طلاق صحیح می باشد؟

حکم طلاقی که زن در دادگاه به اشتباه خود را مدخوله معرفی کرده

حدود 2 سال پيش، بين من و همسرم طلاق خلع واقع شد؛ امّا عليرغم اين كه باكره بودم، در پاسخ پرسش قاضى دادگاه (به علّت عدم آگاهى به مفهوم مدخوله و غير مدخوله) اشتباهاً عنوان كردم: «مدخوله هستم» در نتيجه عنوان طلاق در عقدنامه، مدخوله آمده است، و اين جانب كليّه حقوق خود را در آن زمان بذل نمودم. اينك با توجه به اين كه مجدداً مىخواهم ازدواج كنم و همسر سابق من، به دروغ در دادگا عنوان مىدارد بارها مواقعه صورت گرفته است. آيا در اين گونه موارد، قول زن پذيرفته است؟ آيا نوع طلاق پس از گذشت زمان قابل تصحيح است؟

آگاهی زن از فوت شوهر بعد از اتمام عدّه طلاق

اگر زنى شوهر او ده سال قبل مفقود شده و به سبب عسر و حرج، به حاكم شرع مراجعه كرده و طلاق گرفته است، چنانچه بعد از اتمام عدّه طلاق و ازدواج مجدد، اکنون معلوم شده که شوهر اوّل او چند سال قبل فوت كرده و طلاق در زمانى بوده كه شوهر اول فوت كرده است؛ حكم اين مسئله چیست؟ و آیا ازدواج اين زن از قبيل ازدواج زن شوهردار است؟

حکم طلاق در صورت نزدیکی زوجین در عدّه

اینجانب از همسرم با تفاهم یکدیگر جدا شده ام ولی عدّه (سه ماه و ده روز) را نگه نداشتیم یعنی در طول این مدت با یکدیگر رابطه داشتیم. با توجه به این مطلب طلاق باطل شده است؟ اگر همسرم نخواهد که رجوع یا طلاق دوباره ثبت گردد چه حکمی دارد؟

حکم عدّه در صورت طلاق مجدد بعد از رجوع در عدّه طلاق اوّل

اگر مردی زن خود را طلاق رجعی دهد و در عدّه مراجعت کند و دوباره قبل از نزدیکی، همسرش را طلاق دهد در این صورت حکم عدّه زن چیست؟

حکم دریافت پول برای رجوع

اگر مردى زن خود را طلاق دهد امّا بستگان زن به مرد بگویند که فلان مقدار پول را بگیر و طلاق نده، آیا شوهر مى تواند رجوع کند؟

رد درخواست طلاق زنی که بدون عذر شرعی تمکین نمی کند

چنانچه زنى از ايفاى وظايف زوجيّت امتناع كرده و از تمكين خوددارى نمايد، آيا با گذشت مدّت سه الى چهار سال مىتواند ادّعاى عسر و حرج كرده، و به استناد آن درخواست طلاق نمايد؟

عدالت شهود در نظر زوج

آیا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج کافى است؟

احکام بذل و قبول بذل اگر زوج راضی به طلاق نشود اما دادگاه حکم طلاق بدهد

حاكم دادگاه بر اساس درخواست زوجه، و به لحاظ عسر و حرج وى، و با عنايت به استنكاف شوهر از طلاق، قصد صدور حكم طلاق دارد، بفرماييد : الف) چنانچه زوج بذل از طرف زوجه را قبول ننمايد، آيا حاكم مىتواند مالى را كه زوجه بذل مىكند به هر مقدارى كه باشد ولو بسيار اندك قبول نمايد؟ ب) آيا زوجه مىتواند نفقه ايام گذشته خود را به عنوان مال مورد بذل، تعيين نمايد؟ ج) آيا زوجه مىتواند نفقه ايام عدّه را به عنوان بذل تعيين كند؟ د) آيا زوجه مىتواند ضمن مطالبه مهريّه، مالى كمتر از مهريّه را براى بذل تعيين كند؟ هـ) چنانچه زوجه از بذل خوددارى كند آيا حاكم دادگاه وظيفه دارد حكم به طلاق دهد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا نوع طلاق بائن است يا رجعى؟

طلاقی که بدون اطلاع و حضور زوج مطابق قوانین کشور محل اقامت زوجه اجرا شده

چندى قبل زنى به اتّفاق همسرش به منظور معالجه فرزند مريض خود به انگلستان مسافرت مىكنند. زوجه آهنگ اقامت در انگلستان نموده، و هر چه همسرش اصرار به بازگشت نموده قبول نمىكند، و شوهر بناچار به ايران مراجعت مىنمايد. پس از گذشت مدّتى، در كمال ناباورى از طريق مرجع قضايى شيراز به وى ابلاغ مىشود كه جهت تنفيذ طلاقى كه از طريق دادگاه انگليس طبق قوانين انگلستان بنا به تقاضاى همسرش انجام شده در دادگاه حضور يابد! و اين در حالى است كه موكّل هيچگونه اطّلاعى از چنين واقعهاى نداشته، تا مجال دفاع داشته باشد. از سوى ديگر فردى كه براى موكّل شناخته شده نيست ادّعا مىكند كه صيغه طلاق را جارى ساخته است. طلاق مذكور چه حكمى دارد؟

حکم طلاق زنی که همسر مفقود او محکوم به اعدام شده

طلاق زنى که همسر معتاد و مفقود او، محکوم به اعدام است چه حکمی دارد؟

طلاق از شوهر مفقود شده

زنى که معلوم نیست همسرش در فلان حادثه کشته یا مفقود شده است و مدّت چهارسال است که خبرى از او نیست، آیا مى تواند با شخص دیگرى ازدواج کند؟

شرط رسیدگی غیابی در امر طلاق

در چه صورتی رسیدگى غیابى در حقّ النّاس و امور غیر مالى مانند طلاق جایز می باشد؟

حکم طلاق صورت گرفته از طرف حاکم شرع

آیا طلاقی که حاکم شرع از طرف شوهر به دلیل عسر و حرج صادر می کند از نظر خُلعی یا باین بودن تابع قواعد عمومی باب طلاق است یا لزوما طلاق باین می باشد؟

رجعی خواندن طلاقی که توافق بر بخشیدن مهریه و طلاق کرده اند

شخصى خانم خود را طلاق داده است؛ ولى عليرغم اين كه زن مهريّه اش را بخشيده، طلاق دهنده بصورت رجعى طلاق را خوانده، نه به صورت خلع، طلاق مذكور از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ با توجّه به اين كه اين زن ازدواج نموده، اكنون وظيفه اش چيست؟

عدم جواز طلاق به صرف احتمال به گناه افتادن زن

اگر مردى به تمام وظايف خود در برابر همسرش عمل كند ولى زوجه به دليل خصوصيات اخلاقىاش از زندگى با شوهر كراهت شديد داشته و در عسر و حرج باشد ویا در صورتى كه زن بدلیل عسر و حرج ناشى از سوختگى صورت مرد و كريه المنظر شدن او، يا به دليل فاصله سنى زيادى بين زوجين باشد به گونهاى كه مرد توان ارضاى جنسى زن را نداشته باشد، تقاضای طلاق خلع کند در حالى كه مرد رضايت به طلاق ندارد، بفرماييد : آيا حاكم شرع مىتواند مرد را مجبور به طلاق نمايد و در صورت استنكاف وى از طلاق، خود حاكم اقدام به طلاق دادن زوجه كند؟

وکیل باید بذل را از طرف شوهر قبول کند

آيا قبول بذل از جانب شوهر شرط صحّت طلاق است، يا همان وكالت كفايت مىكند؟

بطلان طلاق در صورت بذل مال بدون اطلّاع زوجه

اگر در طلاق خُلع، شخصى به ادّعاى وکالت از طرف زوجه چیزى را بذل نماید و بعد خلاف آن کشف شود آیا طلاق مذکور صحیح است؟

اقسام طلاق

طلاق بر چند قسم است؟

وظيفه کسى که شاهدان طلاق را عادل نمى داند

اگر شخصی شاهدان طلاق را عادل نداند می تواند بعداً با این زن مطلّقه ازدواج کند؟

عدم کفایت طلاق اهل تسنّن برای شیعیان

در مورد طلاق اهل تسنّن شنیده شده است که آن ها مخصوصاً شافعى ها، صیغه طلاق جارى نمى کنند؛ بلکه به صرف اراده جدایى و لفظ «تو مطلّقه اى» اکتفا مى کنند، آیا طلاق مزبور صحّت دارد؟ آیا فقهای اهل سنّت حضور شاهدین عدلین را لازم نمى دانند؟

اگر زوج شهود طلاق را عادل نداند

در مورد طلاقی که توسط عاقد جاری شده، چنانچه زوج شهود را عادل نداند آیا طلاق مزبور برای زوج هم معتبر است؟ ( به این معنی که اگر این زن همسر چهارمش بوده، آیا می تواند در این حالت همسر دیگر برگزیند ؟)

عدم کفایت یک شاهد در طلاق

مردی برای طلاق دادن همسرش که به صورت پنهانی عقد کرده اند، فقط یک نفر شاهد دارد و به علّت حفظ آبرو، قادر به بازگویی این مسأله به دیگران نیست. با توجه به این مطلب آیا می تواند بدون شاهد یا حداقل با حضور همین یک نفر، صیغه طلاق را جاری کند؟

شرط وکالت زن در طلاق

آیا زن می تواند از طرف مرد وکیل در طلاق شود؟