اطاله دادرسی در محاکم قضایی مردم را گله مند کرده است

روند طولانی رسیدگی به پرونده ها به قدری زیاد است که بعضا مردم از مراجعه به دستگاه قضا به منظور احقاق حقوق شان صرف نظر می کنند و این مساله به هیچ وجه زیبنده نیست

مبانی تاریخی واقعۀ عاشورا از منظر معظم له

سقیفه؛ آغازگر واقعه عاشورا/ تبدیل خلافت الهی به نظام خودساختۀ بشری در سایۀ شبهۀ انفکاک نبوت از خلافت/ تمایل به بازگشت به جاهلیت؛ ریشه واقعه عاشورا/ عاشورا؛ یک اسلام علیه دو اسلام!/ رویارویی امام حسین علیه السلام با عملیات روانی حکومت بنی‌امیه/ واقعۀ عاشورا؛ زمینه ساز رسوایی و نابودی بنی امیه

واکاوی پیامدهای اجتماعی چهارشنبه سوری از منظر معظم له

مروری بر خرافه چهارشنبه سوری/ سنت سیئه چهارشنبه سوری؛ ظلم آشکار به فرهنگ عمومي/ چهارشنبه سوری؛ نماد بارز ترویج خرافات در جامعۀ اسلامی/ تفاخر به نیاکان در پرتو ترویج جاهلیت در جامعۀ اسلامی/ تخریب نظام اجتماعی و تهدید سلامت روانی جامعه؛ ارمغان هنجارشکنی در چهارشنبه سوری/ سلامت جسمی مردم قربانی خرافه چهارشنبه سوری/ چهارشنبه سوری و تهدید امنیت اجتماعی/ کسی مخالف شادی نیست،مخالف گناه و حرام هستیم