تبدیل نذر به دلیل ضرر داشتن مورد نذر

این جانب حدود بیست سال پیش در روز عاشورا دویست نان روغنى نذر کرده بودم و سال به سال افزایش داده و الان به حدود دوهزار و چهار صد نان روغنى و یک هزار و چهار صد کمپوت میوه و اسباب بازى و لباس جهت اهدا به پرورشگاه کودکان بهزیستى و بیمارستان ها و خانه سالمندان در روز عاشورا رسیده است. چندین سال است به علّت اینکه به بیماران ضرر مى رسد با اعتراض پزشکان روبه رو شده ام. آیا مى توانم معادل همان مبلغ مورد نذر، در همان روز، خرج دارو و درمان و یا خرج عمل جراحى یکى دو بیمار کنم؟

مطلوب نبودن نذر زمان عمل به آن

گاه نذرهایى انجام مى شود که قابل عمل نیست، مثلاً نذر کرده در عاشورا شربت دهد و الان زمستان است و این امر ممکن نیست، آیا تغییر آن جایز است؟

نذر روزه عاشورا

خانمى نذر کرده است که در روز تاسوعا و عاشورا روزه بگیرد، بعد فهمیده که روزه عاشورا، مکروه است. آیا باید به نذر خود عمل کند، یا روز دیگرى را در نظر بگیرد؟

اعلام مبلغ اهدایی از بلندگو

در حسینیّه و مسجد جامع روستایى، هر سال شب هاى تاسوعا و عاشوراى حسینى پول جمع آورى مى شود. براى تشویق اهالى، از بلندگو میزان پولى اهدایى اعلام مى شود. در سال جارى بعضى از اهالى اجازه این کار را ندادند و در نتیجه مبلغ پول جمع آورى شده به نصف تقلیل پیدا کرد. آیا اعلام مبلغ پول اهدایى از بلندگو جهت تشویق مردم از نظر شرعى جایز است یا خیر؟

حاجت خواستن از علم

در شهر ما، در هر مسجد، يك عَلَم وجود دارد كه هر سال در ايّام عزادارى‏، مخصوصاً در روزهاى عاشورا اين عَلَم را به حركت در مى ‏آورند، هر يك از اين عَلَم‏ ها هر چند دقيقه يك بار بر شانه فردى مى‏نشيند و آن فرد پس از بوسيدن آن عَلَم، به يكى از پارچه‏ هاى آن پول مى ‏بندد. مردم مى‏ گويند: «هر كس نذرى داشته باشد و عَلَم روى شانه ‏اش نشيند و او به عَلَم پول ببندد نذرش قبول مى‏ شود» افراد زيادى به عَلَم اعتقاد دارند، آنها مى‏ گويند: «عَلَم به وسيله كسى كه آن را در دست دارد حركت نمى‏ كند، بلكه حركت آن توسّط قدرت الهى است» نظر شما در اين مورد چيست؟

برپایی نماز ظهر عاشورا در خیابان

آیا برپایى نماز جماعت ظهر عاشورا در خیابان ها و بستن راه عبور و مرور مردم کار خوبى است؟

نماز ظهر عاشورا

نماز ظهر عاشورا چگونه خوانده می شود؟

دلیل زنده نگه داشتن واقعه کربلا

بعضى از شبهه افکنان مى گویند: حادثه کربلا مربوط به بیش از یک هزار و سیصد سال پیش است و امروز هیچ یک از طرفین آن قضیه و نسل هاى آنها وجود ندارند، چرا هر سال یاد آنها را زنده نگه مى داریم؟

حکم روزه در روز عاشورا

گرفتن روزه در ماه محرم، بالخصوص در روز عاشورا چه حکمی دارد؟