پیدا و پنهان ابعاد عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

«معامله قرن»؛ چاشنی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی / خیانت به قرآن به سبک کشور های عربی / حذف مسئله فلسطین / شعار «تقریب ادیان»؛ پوششی برای تطهیر رابطه با رژیم صهیونیستی / اوج سرسپردگی حکام عرب به رژیم صهیونیستی / دست مرتجعان عرب با رژیم صهیونیستیدر یک کاسه است / عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی؛ آغازی برای فروپاشی رژیم ‌های عربی است

راهکارهای همگرایی با مردم مقاوم غزه از منظر معظم له

مقاومت مردم غزه در سایۀ نابودی افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی/ ضرورت و اهمیت حمایت جهانی از مردم مظلوم غزه/ کشورهای اسلامی در برابر حوادث غزه مسؤولند/ ضرورت حمایت بیشتر دولت از مردم مظلوم غزه/ محاصره غزه بايد شکسته شود/ کاش با کاروان آزادی غزه همراه بودم/ برای شکستن حصر غزه کاروان های جدیدی را اعزام کنید/ بايد بيش از اين درباره غزه فرياد بزنيم/ مردم غزه را مسلح کنید/ باید کاری کنیم خاطره جنگ غزه فراموش نشود/ ایران تنها حامى مردم مظلوم فلسطین و غزه/ رژیم های مرتجع عرب در سراشیبی سقوط/ نابودی اسرائیل حتمی است

کمک به مردم غزه با احتمال وجود گروه های منحرف

در مورد مردم غزه سوال داشتم اولا آیا آنها ناصبی هستند؟ دوما : آیا میدان اصلی شهرشان ابن ملجم هست؟ سوما: کمک به آنها درصورتی که با داعش همکاری میکنند چگونه است؟

پرداخت رد مظالم به مردم غزه

آیا رد مظالم را می توان برای کمک به مردم غزه داد؟

حکم پرداخت رد مظالم به مردم غزه

آیا رد مظالم را می توان برای کمک به مردم جنگ زده غزه داد؟