اسرار وقوف در عرفات از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اعمال حج تمتع در یک نگاه / نخستین موقف حج / تحلیلی معناشناختی از سرزمین مقدس عرفات / عرفات در قرآن / فضيلت وقوف در عرفات / عرفات؛ سرزمین مناجات / عرفات؛ همايش شناخت و خودسازی / صحرای عرفات تجلی اخلاص و بندگی است

مستحبّات احرام حج تا وقوف به عرفات

مستحبات احرام حج تمتع چیست؟

مستحبّات و دعاهای وقوف در عرفات

وقوف به عرفات چه آداب و مستحباتی دارد؟

احرام بستن برای کسانی که اعمال مکه را مقدم می کنند

آیا کسانی که اعمال مکه را بر وقوف به عرفات مقدم می کنند لازم است احرام ببندند؟

قصد ده روز در مکه و رفتن به عرفات و مشعر و منی

در چه صورت کسی که در مکه قصد ده روز کرده است می تواند به عرفات و مشعر و منی برود؟

عدم لزوم انجام عمره به خاطر رفتن به عرفات در ماه قمری بعد

آیا کسی که در ماه قمری بعد برای بازدید به عرفات می رود آیا لازم است در بازگشت دوباره محرم شود و عمره مفرده بجا آورد؟

رفتن مستقیم به مشعر بعد از وقوف به عرفات

آيا حاجى پس از وقوف در عرفات مجاز است در شب عيد به مشعر نرود، مثلاً چند ساعتى به مكّه برود و پيش از اذان صبح يا پيش از نيمه شب خود را به مشعر برساند، يا بايد مستقيم به مشعر برود؟

تقدیم اعمال مکه قبل از وقوف به عرفات برای معذورین

چه کسانی می توانند قبل از وقوف به عرفات اعمال مکه را بجا آورند؟

بیهوش شدن بعد از وقوف به عرفات

شخصى وقوف اختيارى عرفات را درك كرده (از ظهر روز نهم تا غروب آفتاب در عرفات بوده) ولى قبل از رفتن به مشعر بى‌هوش شده است. اگر تا آخر اعمال حج به هوش نيايد تكليف چيست؟ اگر بعد از بى هوشى او را به كشورش منتقل كرده باشند چه حكمى دارد؟ و چنانچه بعد از ايّام تشريق (بعد از سيزدهم ذى الحجّه) در ماه ذى الحجّه به هوش آيد و در مكّه يا كشورش باشد، چه كند؟

درک فقط وقوف اضطراری شبانه مشعر و ترک وقوف به عرفات عمدا یا به خاطر عذر

تکلیف حج کسی که فقط وقوف اضطرار شبانه مشعر را درک کرده است و وقوف اختیاری و اضطراری عرفات را عمدا یا به خاطر عذر درک نکرده باشد، چیست؟

تنها وقوف شب عید در عرفات و مشعر عمدا یا جهلا یا به خاطر عذر

تکلیف کسی که وقوف اختیاری عرفه و مشعر را عمدا یا از روی جهل ترک کرده است اما وقوف اضطراری عرفه و وقوف اضطراری شب مشعر را درک کرده است، چیست؟

فقط درک وقوف اضطراری عرفات یا وقوف اضطراری روز مشعر

تکلیف حج کسی که هیچ کدام از وقوف اختیاری یا اضطراری عرفات را درک نکرده و تنها وقوف اضطراری مشعر ( وقوف پیش از ظهر عید در مشعر) را درک کرده است، چیست؟

درک وقوف اضطراری عرفات با وقوف اضطراری روز مشعر

تکلیف حج کسی که وقوف اضطراری عرفه را با وقوف اضطراری روز مشعر ( وقوف پیش از ظهر عید درمشعر) را درک کرده است، چیست؟

درک فقط وقوف اختیاری مشعر بدون وقوف در عرفات

تکلیف حج کسی که تنها وقوف اختیاری مشعر را درک کرده، بدون وقوف اختیاری یا اضطراری عرفات، چیست؟