طهارت بدن شهید

اگر شخصی در میدان جنگ شهید شود بدنش پاک است؟

حدّ معرکه در جنگ‌های امروزی

با توجه به وسعت میدان نبرد در جنگ‌های امروزی، حدّ معرکه را بیان فرمایید؟

وجوب غسل و کفنِ کسي که در ميدان جنگ به شهادت نرسد

آیا کسانی که در خارج از میدان جنگ به شهادت می‌رسند مانند شهید در معرکه از وجوب غسل و کفن مستثنا می‌باشند؟

صدا و سیما و جراید باید دانشگاه و کلاس درس باشند

زبان ها و قلم ها خشن شده و حالت پرخاشگری در افراد پیدا شده است و متأسفانه در سطح جرائد و گاهی در صدا و سیما تعبیرات نا مناسب و برخوردهای غیر اخلاقی به کار برده می شود