حکم استفاده از مال الزکاة براى سفر حج

آیا شخص فقیر می تواند از زکات برای رفتن به سفر حج و زیارت استفاده کند؟

مصرف کمک هزینه حج برای موارد دیگر

کمک هزینه حج و عمره و امثال آن را می توان در راه دیگر هزینه کرد؟

حکم استفاده از وام برای حج و عتبات

استفاده از وام برای سفر حج و زیارت عتبات چه حکمی دارد؟

نرخ تورم در سپرده های حج

در سالی که ثبت نام برای حج شده مبلغ واریزی دو سوم مبلغی بوده که در آن سال حجاج جهت رفتن به حج پرداخت می کرده اند اکنون بعد از چند سال دولت حدود ده تا دوازده برابر وجه واریزی مطالبه می کند و پول واریزی ما را تنها دو برابر حساب می کند حکم شرعی این موضوع چیست؟

حکم غسل برای ذبح قربانی در حج

انجام غسل برای قربانی کردن در حج چه حکمی دارد؟

حکم غسل برای احرام حج یا عمره

انجام غسل قبل از احرام حج یا عمره چه حکمی دارد؟

خمس هزينه ثبت نام حج و مانند آن

آیا به پول ثبت نام حج و مانند آن خمس تعلّق می گیرد؟

وظیفه اجیر در حج که در سال اجاره مستطیع شده

كسى كه براى حجّ نيابتى اجير شده، سپس در همان سال، استطاعت مالى پيدا كرده وظیفه اش چیست؟

تکلیف حج مجروحین و مفقودین حوادث مکه و منا

با توجه به حوادث مکه و منا تکلیف مجروحین و مفقودین حادثه را بیان فرمایید؟

تکلیف حج جانباختگان در حوادث مکه و منا

با توجه به حوادث مکه و منا تکلیف حج جانباختگان در صورتی که حجشان اصالتی یا نیابتی بوده چیست?

حکم حج فرد بدهکاری که طلبکارش ناراضی است

شخص مبلغ حدود شصت میلیون به شخصی بدهکار است و از سررسید بدهی نیز بالاتر از پنج ماه گذشته است . شخص بدهکار بدون توجه به بدهی اش می خواهد به حج تمتع امسال مشرف شود و از طرفی طلبکار به شدت ناراضی است. حکم حج او چیست؟ آیا حج او مقبول است؟

حکام عربستان حساب خود را از وهابیون متعصب جدا کنند

پیام ما به زعما و حکام سعودی این است که حساب خود را از وهابی های متعصب و تکفیری جدا کنند، دست اتحاد به شیعیان داده و در مقابل رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام بایستید نه اینکه تسلیم یک عده از افراد متعصب و سلفی شوید