نیابت دختر یا همسر

مردى وصيّت كرده براى او حج بجا آورند. آيا دختر، يا همسرش نيز مى‌توانند به نيابت از وى حج بروند؟

عدم لزوم سوال از مرجع تقلید منوب عنه

آيا در مسأله نيابت حج لازم است نايب و منوب عنه از يكديگر سؤال كنند كه مقلّد چه كسى هستند؟

نیابت کسی که قرائت او صحیح نیست

كسى كه قرائت نماز او صحيح نيست، آيا نيابت او براى حج صحيح است؟

اجیر شدن برای حج و استطاعت مالی پیدا کردن

اگر کسی برای حج نائب شده باشد و در همان سال استطاعت مالی پیدا کند تکلیف او چیست؟

فوریت نائب گرفتن برای ناتوان

آیا نائب گرفتن برای ناتوانی که حج بر او مستقر شده، واجب فوری است؟

اهمیت حج

لطفا در مورد اهمیت حج توضیح دهید؟

اولویت حج نیابتی یا حج نفسی

شخصى طبق وصيّت پدر، كه پول به حساب سازمان حج واريز كرده، به نيابت از وى به مكّه آمده است، در حالى كه خود نيز از نظر مالى مستطيع بوده، ولى نام نويسى نكرده است. وظيفه او چيست؟ حجّ پدر را انجام دهد، يا حجّ خود را بجا آورد؟

وصیت به حج و استطاعت قبل از فرا رسیدن نوبت حج نیابتی

پدری که به فرزند خود وصیت کرده بعد از فوتش برای او حج بجا آورد، اگر فرزند به نیابت از پدر ثبت نام کند اما تا قبل از این که نوبت حج فرا رسد خودش مستطیع شود تکلیف او چیست؟

تعارض حجی که میت وصیت کرده با استطاعت

مرحوم پدرم وصيّت كرده كه پسر بزرگش به نيابت از او به مكّه برود. من كه پسر بزرگ او هستم به وسيله ارث مستطيع شده‌ام، امّا تا كنون نتوانسته‌ام سهم خود را به پول تبديل كنم. آيا با اين حال مى‌توانم به نيابت از پدر حج بجا آورم؟

نیابت کسی که قبلا با وجوه شرعیه حج را انجام داده

شخصى حجّ واجب را بجا آورده، ولى امرار معاش او از وجوه شرعيّه بوده، سپس در حالى كه استطاعت قطعى از غير وجوه شرعيه پيدا كرده، به نيابت از ديگرى حج بجا آورده است. آيا حجّ نيابتى او صحيح است، يا بايد پس از انجام حجّ واجب خودش، حجّ نيابتى را تكرار كند؟

خدمه شدن بعد از قرار داد نیابت

اگر شخصى قرار داد نيابت حج را ببندد، بعد به او پيشنهاد شود كه به عنوان خدمه به حج مشرّف شود، حج را براى چه كسى بايد انجام دهد؟ براى خودش، يا به عنوان نيابت؟

شرائط نائب

شرائط نائب در حج چیست؟

فوت کردن نائب قبل از اتمام اعمال

اگر نائب قبل از اتمام اعمال حج فوت کند آیا ذمه منوب عنه ادا می شود و حج از او ساقط می گردد؟

لزوم اطمینان به انجام عمل توسط نائب

آیا به صرف اجیر گرفتن، حج از ذمه منوب عنه ساقط می شود یا باید اطمینان حاصل شود که اجیر عمل را انجام داده است؟

نائب شدن مجنون ادواری در حج

آيا همان گونه كه جنون دائم مانع نيابت در حجّ است، جنون ادوارى (جنون گاهگاهى) نيز مانع است؟ يعنى حتّى در زمان عقل نيز نمى‌تواند نيابت كند؟

نائب شدن خدمه

اگر كسى به عنوان خدمه يك بار به حج مشرّف شود و حجّ خويش را بجا آورد، آيا مى‌تواند در سفر دوّم، كه به همين عنوان مشرّف مى‌شود، به نيابت از پدر يا مادر متوفّايش حج بجا آورد؟ در چنين صورتى، آيا حج از عهده كسى كه به نيّت او انجام داده، برداشته مى‌شود؟

لزوم نائب گرفتن به علت عدم امکان مسافرت با هواپیما به خاطر بیماری

اگر شخص به خاطر بیماری نتواند با هواپیما به حج برود، تکلیف چیست؟

حج میقاتی و بلدی

منظور از حج میقاتی و حج بلدی چیست و نائب در چه صورتی می تواند حج بلدی انجام دهد؟

اجیر گرفتن برای شخص زنده بدون اطلاع او

فرزندى اختيار تمام اموال پدرش را دارد، و پدرش نمى‌تواند حج بجا آورد. فرزند بدون اطّلاع پدر، شخصى را براى وى اجير كرده وخودش نيز براى انجام حجّ خويش مشرّف شده است. آيا حجّ اجير از سوى پدر صحيح است؟ اگر در مدينه قصد كند كه همه مخارج اجير را از مال خودش محاسبه كند، آيا اشكال برطرف مى‌شود؟

نیابت از فرد مجنونی که حج بر او مستقر شده

شخصى پس از تشرّف به مدينه منوّره بر اثر حوادثى ديوانه مى‌شود. با توجّه به اين كه حج سابقآ بر او مستقر شده، آيا مى‌توان براى او نايب گرفت؟ اگر نيابت جايز نباشد، تبرّع حج از سوى او چه حكمى دارد؟

نیابت از بچه و دیوانه

نیابت از بچّه، یا دیوانه اى که حج بر او مستقر نشده، چه حکمى دارد؟

نیابت شخصی که احتمال می دهد حج اش به حج افراد تبدیل شود

كسى كه احتمال مى‌دهد نتواند اعمال حج را به نحو عادى انجام دهد، و ممكن است حجّ تمتّع را مبدّل به حجّ افراد كند، آيا مى‌تواند از حجّ واجب نيابت كند؟

اسرار حج

لطفا به صورت کوتاه و خلاصه اسرار حج، در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، علمی و فرهنگی و اقتصادی را توضیح فرمایید؟

وجوب نائب گرفتن برای ناتوانی که حج بر او مستقر شده

کسی که حج بر او مستقر شده است و کوتاهی کرده و حج نرفته است و الان ناتوان شده است در چه صورت باید نائب بگیرد؟

انصراف به حج تمتع در صورتی که میت وصیت به مطلق حج کرده

اگرپدري به پسرش قبل ازفوت وصيت كندكه زمانيكه خانه او بعد از فوتش فروخته شد از پول ان به نيابت از او حج بجا آورد اما مشخص نكرده حج تمتع يا عمره وظیفه فرزند نسبت به نوع حج چیست؟

عدم وصیت به حج و شک در مستطیع بودن ایشان

پدرم نه در وصيت نامه كتبي نه هنگام فوت براي حج واجب وصيت نكرده ولي عمويم ميگويد پدر من قبلا مستطيع بوده ولي چون بلافاصله براي حج تمتع ثبت نام نكرده و بعدآ هم كه هزينه ها گران شده ديگر نتوانسته ثبت نام نمايد با توجه به این که به وصیت پدر نسبت به نماز و روزه قضا عمل شده و بقیه اموال نیز بین وراث تقسیم شده است آیا بنده به عنوان وصي و پسر ارشد تکلیفی دارم؟

ضروری دین بودن حج

آیا حج از ضروریات دین است و انکار آن موجب کفر می شود؟

فوت کردن قبل از فرارسیدن نوبت حج و وصیت نکردن نسبت به حج

پدر يا مادرى براى حج ثبت نام كرده و قبل از فرا رسيدن نوبت، فوت نموده، و نسبت به انجام حجّ خويش وصيّتى نكرده است. با توافق ورثه يكى از فرزندان براى انجام حجّ نيابتى انتخاب مى‌شود، در حالى كه اين فرزند تمام شرايط استطاعت، غير از استطاعت طريقى، را دارد (يعنى ثبت نام نكرده، و بايد از فيش پدر يا مادر استفاده كند) لطفآ بفرماييد : الف) اين فرزند براى خود حج بجا آورد، يا براى آنها؟ ب) چنانچه تخلّف كند و بدون هماهنگى با ورثه به نيّت خود حج بجا آورد، آيا حجّ او صحيح است؟

وصیت به فرزند برای حج و انجام حج توسط فرزند به نیت خود

شخصى براى حج ثبت نام نموده، ولى متأسّفانه پيش از آن كه نوبتش برسد فوت كرده است. وى در وصيّت نامه‌اش قيد نموده كه پسر بزرگتر براى او حجّ مستحبّى بجا آورد. پسر بزرگتر به گمان اين كه مستطيع شده (چون استطاعت بدنى و مالى داشته) به نيّت خود حج را بجا مى‌آورد. آيا حجّ او صحيح است؟

تکلیف ورثه نسبت به فیش حج میت

الف) اگر کسی بمیرد و فیش حج بماند . بین ورثه اختلاف باشد که چه کسی به حج برود حکم چیست؟ ب) اگر مستطیع نبود باید آن فیش فروخته شود و بین ورثه تقسیم گردد؟ ج) اگر کسی برود بعد بفهمند مستطیع نبوده . کسی که به حج رفته مدیون بقیه وراث است؟ با توجه به اینکه نمی دانستند زمان آنها حج رفته است و معمولا مردم پول جمع نمی کنند تا یکی از آنها به حج برود.