وظیفه شخص متاهلی که در زمان کودکی اعمال حج را کامل انجام نداده است

شخصى در زمان كودكى به همراه پدر و مادرش به مكّه رفته، و پدر وى را محرم كرده، ولى تمام اعمالش را انجام نداده، و از احرام خارج نشده است. اكنون ازدواج كرده، و فرزندانى دارد. آيا بر همسرش حرام ابدى است؟ اكنون وظيفه‌اش چيست؟

صروره نبودن کودکی که قبلا حج انجام داده

کودک نابالغى که خوب و بد را از هم تشخیص مى دهد (و ممیّز است) تمام اعمال حج را به طور صحیح انجام داده است. آیا از صرورة بودن خارج مى گردد؟ و اگر بعد از بلوغ مشرّف شود سفر دوّم او حساب مى شود؟