میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر معظم له مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور ابلاغ شد

میزان زکات فطره از سوی دفتر معظم له مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور ابلاغ شد

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ شصت هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ دویست و چهل هزار تومان اعلام شده است. مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.

اهمیت پرداخت زکات فطره از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

زکات فطره، فریضه ای برای همگان / فطريه، زكات سلامتي بدن / پرداخت فطریه؛ شرط قبولي روزه ماه رمضان / زکات فطره، گامی موثر در فقر زدایی / سلامت روان در پرتو التزام پرداخت زکات فطره است

دوشنبه سی ام ماه مبارک رمضان است

حلول ماه شوال برای آیت الله العظمی مکارم شیرازی به اثبات نرسیده و دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه مصادف با سی ام رمضان 1443 است

 

میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّ ظلّه العالی مشخص شد

میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی) مشخص شد

میزان زکات فطره (فطریه)

از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله العالی) میزان زکات فطره مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور اعلام شد.

میزان زکات فطره (فطریه) و کفاره روزه ماه مبارک رمضان از سوی معظّم له اعلام شد

از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله العالی) میزان زکات فطره مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور اعلام شد.

پرداخت فطریه به فقیر با عنوان هدیه

چنانچه شخصی مستحق دریافت فطریه باشد اما از گرفتن آن امتناع نماید،آیا می توان تحت عنوان دیگری مانند(هدیه و یا غیر آن) و یا حتی بدون اطلاع او زکات فطره را به وی پرداخت نمود یا به حساب بانکی او واریز نمود؟

وظیفه شخص در صورت تردید در فطریه بودن دو مال مشابه

اگر فردی دو عدد چک‌پول دارد که یکی فطریه بوده و الآن نمی‌داند کدام‌یک می‌باشد تکلیف او چیست؟

حکم پرداخت فطریه در روز اختلاف رؤیت هلال ماه شوّال

افرادی که بنا بر حکم ولی‌فقیه روزه خود را افطار نموده‌اند، درحالی‌که مرجع تقلید خودشان قائل به رؤیت هلال ماه شوّال نبوده است؛ وظیفه آن‌ها در مورد پرداخت فطریه چیست؟

وظیفه شخص در صورت عدم توان پرداخت فطریه در روز عید

اگر شخصی در روز عید فطر، توان پرداخت پول فطریّه را نداشته باشد وظیفه او چیست؟

حکم جمع‌آوری فطریه توسط مسئولین مدارس

آیا جمع‌آوری زکات فطره توسط مسئولین مدارس برای رساندن به خانواده دانش‌آموزانی که شرعاً مستحق هستند جایز می‌باشد؟

وظیفه شخص در صورت تعویض فطریّه

اگر کسی پولی را بابت زکات فطره کنار گذارد امّا در هنگام پرداخت، معادل آن را از دو برگ اسکناس دیگر بپردازد؛ تکلیف شخص نسبت به پول کنار گذاشته‌شده چیست؟

علت تفاوت قیمت فطریّه و کفاره با توجه به مقدار وزنی

با توجه به این‌که مقدار فطریه 4 برابر مقدار کفاره ازنظر وزن می‌باشد ولی این تفاوت در قیمت اعلامی از طرف دفتر معظم له مراعات نشده علت این امر چیست؟

حکم پرداخت زکات فطره توسط فرزند

من دانشجویی هستم که هرسال دو سه ماه تابستان را کار می‌کنم برای رفع حاجت تحصیلی (خانواده‌ام فقیر می‌باشد) و مقداری از درآمدم را به خانواده‌ام می‌دهم آیا من باید زکات فطره خانواده‌ام را بدهم؟ آیا من زکات فطره خودم را می‌توانم به خانواده خودم بدهم؟

حکم نیّت زکات فطره کردن مقداری از مال که ارزش آن از فطریه بیشتر است

اگر انسان به مقداری از مالی که ارزش آن از فطریه بیشتر است نیّت فطره کند چه حکمی دارد؟

وظیفه شخص در صورت از بین رفتن زکات فطریه

اگر مالی که به‌عنوان فطریه کنار گذاشته‌ایم از بین برود تکلیف ما چیست؟

حکم تعویض مال فطریّه

آیا می‌توان مالی را که به‌عنوان فطریه کنار گذاشته‌شده، با مال دیگر تعویض کرد؟

وظیفه شخص در صورت نپرداختن فطریه در زمان وجوب

اگر انسان زمانی که زکات فطریه واجب شده، آن را نپردازد و حتی آن را کنار نگذارد وظیفه او چیست؟

حکم زکات فطره در صورت اختلاف‌نظر مرجع تقلید میزبان و میهمان

هرگاه میزبان مقلّد حضرت‌عالی باشد که فطریّه کسى که فقط شب عید را میهمان اوست بر عهده میزبان نمی‌داند و میهمان مقلّد مرجعى باشد که فطریّه چنان شخصى را بر عهده میزبان می‌داند، تکلیف فطریّه میهمان چیست؟ همچنین حکم مسئله در صورت عکس فرض بیان‌شده چه می‌باشد؟

حکم فطریه مهمانی که فقط شب عید را منزل خود افطار کرده

اگر فردی پنج شب قبل از شب عید فطر میهمان شخصى باشد ولی شب عید را در منزل خود افطار کند و دوباره از شب بعد از عید، مهمان همان شخص شود؛ فطریّه او بر عهده کیست؟

حکم مصرف زکات فطریه در غیر مورد فقرا

آیا می‌توان زکات فطریه را برای غیر فقیر که منافع آن به فقرا برسد مصرف کرد؟

محل مصرف زکات فطریه

آیا هر فرد می‌تواند در هر جا یا مکانی خواست زکات فطریه را مصرف کند؟

حکم پرداخت فطریه به کسي که ادّعاي احتياج می‌کند

آیا به كسى كه ادّعاى احتياج می‌کند می‌توان زكات فطره داد؟

شرايط دریافت‌کننده‌ی زکات فطریه

آیا فردی که زکات فطریه می‌گیرد، باید شرایط خاصی داشته باشد؟

وظیفه شخص در صورت انداختن سهوی فطریه در صندوق کفّاره

اگر کسی فطریه خود را به‌اشتباه در داخل صندوق کفاره بیندازد وظیفه‌ی او چیست؟