تأملی در چهارشنبه سوری از منظر معظم له

چهارشنبه سوری چگونه خلق شد؟/ آیا چهارشنبه نحس است؟/ تقلید از نیاکان با چاشنی خرافه گرایی/ چهارشنبه سوری یا چهارشنبه مصیبت؟/ چهارشنبه سوری یا خودکشی؟!/ چهارشنبه آخر سال با نظارت رسانه ها مدیریت شود

کم شدن تعداد سفرها ی کثیرالسفر در برخی از ایام

بنده درطول سال کثيرالسفر هستم اما در ماه مبارک فقط هفته اي دو بار يا يکبار از شهر خارج مي شوم، آيا روزه صحيح است؟

اشتباه در محاسبه ایام اقامت

رفتم شهرستان برای برگشتم هم بلیط گرفتم و تصورم این بوده که ده روز می شود ولی بعدا متوجه شدم کمتر بوده نمازهایم چه حکمی دارد؟

روزه ایام عادت در نذر روزه یک ماه

اگر زنی نذر کرده تمام ماه رجب را روزه بگیرد روزه ایام عادت که در بین ماه است را بعداً باید قضا کند؟

نذر گرفتن یک ماه روزه و مصادف شدن با ایام عادت ماهانه

اگر زنی نذر کرده تمام ماه رجب را روزه بگیرد روزه ایام عادت که در بین ماه است را بعدا باید قضا کند؟

ایام صادقیه

آیا ایام صادقیه که چند وقتی است مطرح شده، مورد تأیید معظم له می باشد و مدت آن چند روز است؟

برگزاری ایام صادقیه

آیا ایام صادقیه که چندوقتی است مطرح شده، مورد تأیید معظم له می باشد و مدت آن چند روز است؟