مصاحبه معظم له در حاشیه همایش بین‌ المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز»

مصاحبه معظم له در حاشیه همایش بین‌ المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز»


رسانه های جهان اسلام برای تضعیف گروه های تکفیری گام بردارند‌

آیت الله العظمی مکارم شیرازی فرمودند: رسانه‌های جهان اسلام باید برای تضعیف گروه‌های تکفیری حرکت منسجمی را آغاز کنند.

به گزارش ستاد خبری دومین همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز»، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در حاشیه برگزاری این همایش، با تاکید بر اینکه خطر جریان‌های تکفیری می‌تواند آسیب‌های مختلفی برای جهان اسلام به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: رسانه‌های جهان اسلام باید برای تضعیف گروه‌های تکفیری حرکت منسجمی را آغاز کنند.

ایشان با تاکید بر اینکه رسانه‌های دشمن به دنبال ترویج افکار خطرناک و خرافی است، مطرح کرد: رسانه‌های جهان اسلام باید اسلام واقعی را دنیا ترویج دهند.

معظم له به برخی از دستاوردهای دومین همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز؛‌ مسئولیت علمای جهان اسلام»، اشاره کرد و گفت: رسانه‌های اسلام باید تبلیغات تکفیری را در حاشیه قرار دهند.

captcha