Cəhalətlə küfrün əlaqəsi

Cəhalətlə küfr arasında nə kimi əlaqə vardır?

Quranın kor-koranə təqlidə baxışı

Qurani-kərimdə kor-koranə təqlid necə bəyan olunur?