توصیه های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به اعضای شورای عالی حوزه های علمیه

مسائل مستحدثه و جدید مانند ارز دیجیتال و امثال آن از جمله مواردی است که باید در مجله ی تخصصی مورد بحث و کنکاش علمی قرار گیرد

سلام کردن به افرادی که مباحث علمی گوش می دهند

سلام کردن درمکانی مثل مسجد که تمام مردم درحال گوش کردن مباحث علمی هستند،چه حکمی دارد؟

سهمیه فرزندان هیئت علمی دانشگاهها در ورود به دانشگاه

در قبولی دانشگاه ها سهمیه ای وجود دارد تحت عنوان سهمیه هیئت علمی که اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی می توانند پس از اینکه فرزندشان در دانشگاهی پذیرفته شد با استفاده ازین سهمیه وی را به دانشگاه و رشته ای بالاتر منتقل کنند که امکانات آموزشی برتری دارد. نظر به این که دانشگاه ها دولتی بوده و هزینه ی آن از بودجه عمومی کشور هزینه می شود و کنکور سراسری تنها معیار قبولی در دانشگاه بوده و دیگر دانشجویان بدون سهمیه و از طریق کنکور سراسری در آن دانشگاه پذیرفته می شوند ،با توجه به دیدگاه مترقی اسلام در مورد عدالت آموزشی و استفاده از بیت المال، آیا تحصیل این افراد با استفاده از سهمیه ی هیئت علمی مصداق تبعیض در استفاده از بیت المال نبوده و مجاز می باشد یا خیر؟ و اینکه فردی که به این شکل تحصیل نموده است رزقی که از راه آن مدرک تحصیلی به دست می آورد چه حکمی دارد؟