مهمترین وقایع روز عاشورا در بیان آیت الله العظمی مکارم شیرازی

تنظیم سپاه /  اندرزهاى پیش از نبرد / پشیمانى حر بن یزید / هجوم سراسری / نبرد انفرادی / نماز ظهر عاشورا / شهادت سایر یاران / مبارزه و شهادت امام حسین علیه السلام / غارت و آتش زدن خیمه ها / اسب تاختن بر بدن مطهّر امام حسین علیه السلام / ارسال سر مقدس امام حسین علیه السلام به کوفه

نامگذاری فیلم کارتنی وقایع عاشورا به ناسور

یه انیمیشن از وقایع عاشورا تبلیغ می کنند به نام ناسور معنی کلمه خوب نیست اعتراض جایزه یا نه؟