وجوب ابلاغ پیام غدیر

آیا باتوجه به دستور صریح و نقل متواتر خطبه غدیر که رسول خدا فرمودند فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الی یوم القیامه، واجب فقهی است که در حد استطاعت هر یک از شیعیان پیام غدیر را به دیگران برسانند؟

نوای علیا ولی الله در روز عید غدیر

در فضای مجازی گروههایی از مردم دعوت می کنند که در ساعت یازده روز عید غدیر یک پارچه نوای علیا ولی الله سر داده شود آیا پیوستن به این تجمعات و اجابت دعوت آنها مانعی ندارد؟

دلیل عدم جواز خواندن نماز عید در روز عید غدیر

بنا بر احادیث معصومین علیهم السلام، عید غدیر بزرگترین عید مومنین است. سوال من این است که آیا خواندن نماز عید در روز 18 ذی الحجه جایز است ؟ اگر جایز نیست، لطفا احادیثی که این نماز را جایز نمی دانند را بفرمایید.

مهریه قرار دادن خطبه غدیر

خطبه غدیر چه خطبه ایی است؟ آیا میتوان آن را به عنوان مهریه قرار داد؟ اگر میتوان چگونه باید به عنوان مهریه قرار گیرد و انجام شود؟

ابلاغ پیام غدیر

آیا با توجه به دستور صریح و نقل متواتر خطبه غدیر که رسول خدا فرمودند: فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الی یوم القیامه، واجب فقهی است که در حد استطاعت هر یک از شیعیان پیام غدیر را به دیگران برسانند؟

دعوت به شعار در عید غدیر

در فضای مجازی گروه هایی، از مردم دعوت می کنند که در ساعت مشخصی از روز عید غدیر یک پارچه نوای علیا ولی الله سر داده شود. آیا پیوستن به این تجمعات و اجابت دعوت آنها مانعی ندارد؟

حقوق متقابل بعد از عقد اخوت

با اجرای عقد اخوت چه حقوقی بر دو طرف نسبت به یکدیگر ایجاد می شود؟