تأملی در چهارشنبه سوری از منظر معظم له

چهارشنبه سوری چگونه خلق شد؟/ آیا چهارشنبه نحس است؟/ تقلید از نیاکان با چاشنی خرافه گرایی/ چهارشنبه سوری یا چهارشنبه مصیبت؟/ چهارشنبه سوری یا خودکشی؟!/ چهارشنبه آخر سال با نظارت رسانه ها مدیریت شود

توصیه های نوروزی معظم له به مردم و مسؤولان | سال نو برنامه نو می خواهد

در نوروز نیز سنت های خوبی همچون صله رحم، دید و بازدیدها، خانه تکانی ها، کمک کردن به ضعفا، شاد کردن و امثال آن وجود دارد که مورد تایید و تاکید است؛ اما باید مسائل خرافی را کنار گذاشت

واکاوی تبعات و پیامدهای «چهارشنبه سوری» از منظر معظم له

سیر تاریخی چهارشنبه سوری از نگاه معظم له/ آیا هر چیزی که از نیاکان به ما رسیده باشد ارزشمند، و یادگار است؟/ آسیب های شدید جسمی و روحی در چهارشنبه سوری / چهارشنبه سوری؛ خرافه ای زیان بار/ مصادیق خرافه پرستی در چهارشنبه سوری/ چهارشنبه سوری؛ عامل هرج و مرج در جامعه / جهل گرایی؛ ارمغان خرافه چهارشنبه سوری / ترویج شرک گرایی در چهارشنبه سوری

استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه سوری

استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه سوری چه حکمی دارد؟

ظلم به فرهنگ عمومی

مراسم خرافی چهارشنبه سوری که هیچ دلیل شرعی و عقلی برای آن نیست در حقیقت ظلمی آشکار به فرهنگ عمومی جامعه است

آتش بازی در چهارشنبه سوری

با توجه به عدم مشروعیّت مراسم چهارشنبه سوری، آیا پریدن از روی آتش و فقط شادی و سرگرمی در این شب اشکال دارد؟ آیا نظر شما در مورد عدم اعتبار مراسم چهارشنبه سوری، فقط معطوف به مسائل خرافی و ضرر و زیان آن می باشد؟

شادی در شب چهارشنبه سوری

اگر در مراسم چهارشنبه سوری ایذائی صورت نگیرد؛ آیا باز هم برگزاری این مراسم اشکال دارد؟ اگر مراسمی باعث شادی مباح چند نفر شود، چرا باید جلوی آن گرفته شود؟