خاموش کردن یک لامپ اضافه هم عبادت است

اگر هر فردی فقط یک لامپ غیر ضرور را خاموش کند همانند جمع شدن قطرات آبی می شوند که رودخانه عظیمی بوجود خواهند آورد

ظلم به فرهنگ عمومی

مراسم خرافی چهارشنبه سوری که هیچ دلیل شرعی و عقلی برای آن نیست در حقیقت ظلمی آشکار به فرهنگ عمومی جامعه است

راهپیمایی ۲۲ بهمن

راهپیمایی ۲۲ بهمن، مقدمه حفظ نظام و اعلام وفاداری با آرمان های انقلاب اسلامی است

هنر قوت آفرین

حس زیبایی و تزریق امید در آثار هنری، خلاقیت و نوآوری را در عرصه های هنری رقم می زند

دین؛ خاستگاه اصلی هنر

روح انسان، دارای ابعاد مختلفى است كه يكى از آنها بُعد مذهبى و دینی است و حسّ «زيبايى»، «نيكويى» و «راستى»، به عنوان مؤلفه های مهم هنر از آن نشأت می گیرد

عظمت خون شهداء

خون شهيد و شهادت او يک واقعه است، لذا به شدت معنادار است