انتشار چهل و چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند چهل و چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (شهریور 98) منتشر شد

حکمت اجتماعی حجاب از منظر معظم له

اهمیت و ضرورت بحث از حکمت اجتماعی حجاب/ حجاب؛ تکلیف شخصی یا الزام اجتماعی؟/ نقش حجاب در تحکیم بنیان خانواده/ الزام حکومتی حجاب در سایۀ ضرورت حفظ نظام/ حجاب و امنیت اجتماعی/ سخنان رئیس جمهور درباره حجاب زننده بود

تکلیف وقف خاص بر پسر بزرگ در صورت نبودن پسر بزرگ

اگر چیزی وقف خاص بر پسر بزرگ شده باشد و اگر مثلا در نسل سوم پسر بزرگی وجود نداشته باشد تکلیف مال موقوفه چه خواهد شد؟

تکلیف پول های جمع آوری شده توسط گهواره مسجد در ایستگاه صلواتی

ما چند تا جوان در اغلب مراسمات مذهبی ایستگاه صلواتی برپا می کنیم و با اجازه هیئت امناء گهواره مسجد را میبریم ایستگاه و نذری برای ایستگاه جمع میکنیم، برای تأمین هزینه اجاره سازه و سماور و... در عاشورا به هیئت امناء گفتیم که ما گهواره را میبریم خیابان برای ایستگاه نذری جمع کنیم ولی آنها گفتنند باید آن پول را به ما بدهید ،در غیر این صورت شرعا مشکل دارد؛ حالا وظیفه ما چیست؟

تکلیف وقف خاص بعد ار فوت موقوف علیهم

اگرملكي وقف خاص براي والدين باشد بعدازفوت والدين تكليف مال وقفي چيست؟

تکلیف فرد در صورت تداخل امر شوهر و پدر

با توجه به اینکه سرپیچی از امر شوهر و پدر اشکال دارد، در موقع تداخل کدام تقدیم میشود؟