لزوم توجه به موازین شرعی در برنامه های میراث فرهنگی و گردشگری

کشور ما به لحاظ زیارتی، گردشگری و درمانی زمینه های بسیار خوبی را برای جذب گردشگر دارد، منتهی باید راه های خوب را پیدا کرد و در این راه به الزامات و بایدها و نبایدهای شرعی توجه ویژه داشت

حضور طلاب در تبلیغات انتخابات

رها کردن درس و مباحثات طلبگی جهت حضور در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس و یا شوراها چه حکمی دارد؟

حضور زنان معذور در مسجد برای رأی دادن

با توجه به اینکه رای دادن یک وظیفه دینی است و رای گیری در مسجد برگزار می شود برا کسی که عادت ماهانه هست و نمیتواند وارد مسجد شود تکلیف چیست ؟ در محل سکونت ما فقط یک شعبه وجود دارد و آن هم در مسجد میباشد کدام تکلیف اولویت دارد؟

تبلیغات انتخاباتی در مساجد

تبلیغ کاندیداهای مجلس در مساجد چه حکمی دارد؟ بعضا در مساجد حضور پیدا می کنند و برنامه های خود را می گویند و برخی نیز به مساجد مبلغی کمک می کنند.

توصیه های مهم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خطاب به متولیان حج

تعطیلی حج، تنها تعطیلی حج نیست، بلکه تعطیلی بخشی از احکام اسلامی است، بویژه در شرایطی که دشمنان ما تبلیغ می کنند که اینها عقیده به حج ندارند، حرف هایی که هیچ اساس و بنیانی ندارند و این حضور جواب دندان شکنی به تبلیغات منفی علیه پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است

تبلیغات انتخاباتی در مجلس روضه

در ایام انتخابات در بعضی موارد وقتی روضه دعوت میکنند یا روضه میرویم بعد از روضه تبلیغ انتخاباتی میکنن آیا هتک حرمت به امام حسین نیست؟

اسلام هراسی و شیعه ستیزی راهبرد اصلی دشمنان است

امروز مردم دنیا از مادی گری خسته شده اند و پناهگاهی بهتر از اسلام و مذهب اهل بیت نمی یابند؛ باید با برنامه ریزی مناسب جلوی اسلام ستیزی و شیعه ستیزی را با این قبیل برنامه ها بگیریم