برگزاری مجالس فاطمیه در ایام کرونایی

سؤال توصیه‌ی معظم له در این ایام کرونایی و شیوع بیماری، برای برگزاری مراسم ایام فاطمیه چیست؟

فیلم سینمایی زندگی حضرت زهرا (س)

مشاهده و ترویج و تبلیغ فیلم سینمایی ساخته‌شده‌ی زندگی حضرت زهرا سلام‌الله علیها به نام بانوی بهشت (یوم العذاب یا یوم البهشت) چه حکمی دارد؟

رعایت شأن شهادت حضرت زهرا (س) در تقارن با سایر مناسبت‌ها

چنانچه ایام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله علیها با مناسبت‌های شاد ملی یا مذهبی تقارن پیدا کند، آیا شرکت در آن برنامه‌ها اشکالی دارد؟

لعن و سبّ در مراسم فاطمیه

حکم لعن و سبّ بزرگان سایر مذاهب در مراسم عزاداری حضرت صدیقه سلام‌الله علیها چیست؟ و حکم شرکت در این مراسمات چیست؟

مصرف نذورات فاطمیه در محرم

آیا می‌توان «اضافه خرج» مراسم فاطمیه را در محرم خرج كرد؟

محدوده ایام فاطمیه

احتراماً محدوده دو دهه فاطمیه را بیان بفرمایید؟