اذان گفتن در پنج وقت در مساجد شیعیان

آیا آقای مکارم اجازه میدهند اذان به صورت پنج وقت در مسجد روستای ما برگزار شود در حالی که در بین شیعیان رسم نیست؟

اجاره کلیسا جهت برگزاری عزاداری دهه محرم

در کشور خارجی مراسم مذهبی شیعیان در کلیسای اجاره ای برگزار میگردد ایا دادن اجاره به کلیسا که میدانیم تبلیغ مسیحیت میکند و از پول حاصل جهت تبلیغ دین خود استفاده میکند حضور در این مکان برای انجام مراسم محرم جایز است یا خیر؟

حکام عربستان حساب خود را از وهابیون متعصب جدا کنند

پیام ما به زعما و حکام سعودی این است که حساب خود را از وهابی های متعصب و تکفیری جدا کنند، دست اتحاد به شیعیان داده و در مقابل رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام بایستید نه اینکه تسلیم یک عده از افراد متعصب و سلفی شوید