بکار بردن تعببیر (ارباب) برای امام حسین علیه السلام

آیا به کار بردن کلمه ی ارباب در مورد امام حسین علیه السلام مثلا بگوید (ارباب من حسین) چه حکمی دارد؟

عدول از وقف بر امام حسین

شخصى مقدارى از املاك خويش را وقف امام حسين (ع) كرده و وقف نامه كتبى نيز تنظيم و امضا نموده، و آن را نزد شخصى به امانت گذاشته است. پس از گذشت چند ماه پشيمان گشته، و از وقف عدول نموده، و وقف نامه را از شخص مزبور گرفته، و پس از فوت واقف، يكى از بستگان او تصوير وقف‌نامه را به اداره اوقاف تحويل مى‌دهد. لطفاً بفرماييد : الف) آيا وقف بر امام حسين (ع) از اوقاف عامّه است يا خاصّه؟ ب) آيا در وقف بر آن حضرت، قبول حاكم شرع، لازم است؟ ج) آيا در صحّت وقف برآن حضرت، قبض متولّى وقف يا حاكم شرع شرط هست؟ د) آيا به مجرد انشاى كتبى، وقف محقّق مى‌شود؟ هـ) آيا در مفروض سؤال، واقف حق عدول از وقف داشته است؟

دهه فجر، دهه آشنا کردن نسل جوان با ارزش های والای انقلاب است

دهه مبارک فجر یاد آور عظمت ملت و خون های پاک شهدا، شجاعت ایثارگران و تدابیر امام راحل(قدس سره) است