میزان زکات فطره از سوی دفتر معظم له مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور ابلاغ شد

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ شصت هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ دویست و چهل هزار تومان اعلام شده است. مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.

میزان زکات فطره (فطریه) و کفاره روزه ماه مبارک رمضان از سوی معظّم له اعلام شد

از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله العالی) میزان زکات فطره مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور اعلام شد.

حکم پرداخت کفاره عذر قبل از ماه رمضان

آیا کسی که یقین دارد ماه رمضان را به دلیل عذر شرعی نمی‌تواند روزه بگیرد و تا رمضان سال آینده نیز نمی‌تواند قضای آن را بجا آورد، قبل از ماه رمضان می‌تواند کفاره آن روزه‌ها را بدهد؟