تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران

نه تنها ما بلکه نسل های بعد ما نیز مدیون شهدا هستند، در آموزه های دینی نیز نسبت به اصل تکریم و تعظیم شهدا بسیار تاکید و توصیه شده است