انتشار هشتادمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند هشتادمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (شهریور 1401) منتشر شد

مسألۀ «غدیر» در آینۀ کتاب «الغدیر» از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

کتاب شریف «الغدیر» در یک نگاه / واقعۀ  غدیر به روایت الغدیر / حدیث غدیر متواتر ترین روایت در بین روایات اسلامی / شهادت علمای اهل سنت به جریان غدیر و حقانیت امیرالمومنین(ع) / اهل سنت و آیه اکمال / احتجاجات به حدیث غدیر / اولین مخالف غدیر چه کسی بود و چگونه عذاب شد؟ / دیدگاه اهل سنت پیرامون آیه ی تبلیغ / علامه امینی غبار مظلومیت را از چهرۀ غدیر زدود

نشر آثار مولفین و شعرا بدون رضایت آنان یا ورّاث آنها

چنانچه ناشرى مجموعه اشعار شاعر یا نوشته هاى نویسنده اى را بدون پرداخت حقّ تّالیف و کسب اجازه مؤلف و در صورت فوتش بدون موافقت و رضایت ورّاث شرعى و قانونى او منتشر کند و آنها را بفروشد و درآمد حاصله را کلاّ به نفع خود بهره بردارى کند، چنین عملى از نظر شرعى چه حکمى دارد؟