خانه سالمندان برگرفته از فرهنگ غربی است

این یک فرهنگ غربی است که پدر و مادر را خیلی زود و راحت از خانه بیرون می کنند؛ فرهنگ اسلام این نیست، تحمل کن؛ این تحمل باعث طول عمر و موفقیت و پیشرفت زندگانی توست

حکم حضانت والدین در صورت بیماری

آیا حضانت و نگهدارى پدر و مادر بیمار یا معلول به عهده پسران و دختران وى مى باشد یا دختران در این مورد مسؤولیتى ندارند؟

مباشرت پدر و مادر درحضانت

آیا مادر یا پدر می تواند حق حضانت فرزند خود را به برادرش واگذار نماید؟

دیه جنینی که مشترکاً توسط پدر و مادر سقط شده

اگر درخواست از مادر و تزریق از پدر باشد، دیه بر عهده چه کسى است؟

رضایت پدر و مادر در وصیت بر اهداء عضو

آیا ثبت نام برای اهدای اعضای بدن بعد از مرگ باید با رضایت پدر و مادر انجام شود؟ و آیا این کار باقیات وصالحات به حساب می آید؟ و اصلا این کار درستی می باشد؟

علت تفاوت مجازات پدر و مادر به خاطر قتل فرزند

بسیارى از فقهاء مى فرمایند: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمى شود، ولى مادر قصاص مى شود.» دلیل این تفاوت چیست؟

حقوق فرزند بر والدین

حقوق فرزند که بر پدر و مادر واجب می باشد چیست؟

محدوده نافرمانی از والدین

اگر پدر و مادر در امور شخصی و مهم زندگی انسان مخالفتی داشته باشند آیا باز هم اطاعت از آنها واجب می باشد و چگونه باید رفتار کنیم؟

احقاق حق از پدر و مادر

اگر مادرى نوه اش را به قتل برساند، فرزندش (پدر مقتول) حق دارد قاتل را قصاص نماید. این در حالى است که طبق آیات قرآن و روایات اسلامى، فرزند حق کوچکترین اذیّت نسبت به پدر یا مادر را ندارد، و اگر فرزند از مادرش براى قصاص شکایت کند، موجبات نارضایتى وى را فراهم مى آورد. حال سؤال این است: آیا احکام فقهى با محرّمات الهى در تعارض است؟ اگر در تعارض نیست، مثال بالا چگونه توجیه مى گردد؟

نذر پدر و مادر براى شوهر دادن دختر به فرد خاص

آیا اینکه بعضی پدر و مادرها نذر می کنند که دختر خود را به ازدواج سادات دربیاورند اعتبار دارد؟

عدم اجبار کسانی که نذر در مورد آنها شده است

اینجانب هزینه سفر حج عمره پدر و مادر خود و همسرم را نذر کرده ام حال والدینم در سال جاری یا آتی به حج تمتع مشرف میشوند. آیا ایشان الزام به خرج این پول صرفا برای حج عمره می باشند؟ آیا والدین همسرم الزام به رفتن به حج عمره می باشند؟

تقسیم ارث اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند

اگر فقط پدر و مادر از گروه اول ارث موجود باشد ارث چگونه تقسیم می شود؟

حاجب شدن پسری که مادرش را به قتل رسانده

پسری مادر خود را بعمدا به قتل رسانده متوفی دارای زوج و پدر و مادر است آیا پسر که ارث نمی برد حاجب نقصانی زوج و والدین محسوب می شود؟

تقسیم ارث اگر ورثه، پدر و مادر با چند پسر و چند دختر باشند

اگر ورثه میت پدر و مادر با چند پسر و چند دختر باشند ارث چگونه تقسیم می شود؟

تقسیم ارث اگر ورثه فقط پدر و مادر و یک پسر باشند

اگر ورثه میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند ارث چگونه تقسیم می شود؟

تقسیم ارث اگر ورثه فقط پدر و مادر و یک دختر باشند

اگر ورثه میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشند ارث چگونه تقسیم می شود؟

تقسیم ارث اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند

اگر فقط پدر و مادر از گروه اول ارث موجود باشد ارث چگونه تقسیم می شود؟