محبت و احترام به سادات

1. آیا احترام به سادات واجب است؟ 2. آیا محبت کردن به سادات و هم نشینی با آنان و رفع نیازهای ذریه پیغمبر(ص) استحباب خاصی دارد؟

بوسیدن دست به پدربزرگ و مادربزرگ به قصد احترام

آیا احترام گذاشتن به پدربزرگ و مادربزرگ بر نوه با بوسیدن دست آن‌ها جایز است؟

خم شدن و دست روی پای استاد گذاشتن برای احترام به او

در هند رسم است برای احترام به استاد، دانشجو هنگام دریافت مدرک تحصیلی خود جلوی استاد خم می‌شود و دست روی پای او می‌گذارد،اگر انجام ندهند این کار بی‌احترامی محسوب می‌شود، انجام چنین کاری چه حکمی دارد؟ (ضمنا این کار را در برابر مادر و پدر و هر بزرگی انجام می‌دهند)

احترام به سادات اهل سنت

آیا سید سنی ( اهل سنت) قابل احترام است؟

خم کردن سر و بدن کمتر از رکوع برای احترام به استاد

در ورزش تکواندو جهت احترام گذاشتن، ورزشکار بایستی پاها را جفت کرده و سر و بدن خود را حدوداً 45 درجه خم کند و احترام بگذارد. آیا این نوع احترام گذاشتن، نوعی تعظیم در برابر غیر خدا تلقی نمی‌شود؟

حکم تعظیم برای غیر خدا

تعظیم در مقابل اشخاص به نشانه ی احترام چه حکمی دارد؟