با فشار نمی توان مسأله ی حجاب و کمبود جمعیّت را حل کرد

مسائل فرهنگی بیشتر از آموزش سرچشمه می گیرد نه از فشار؛ اینکه بخواهیم با فشار، مسئله حجاب و یا کمبود جمعیت را حل کنیم، درست نیست و بدون کار فرهنگی مناسب، نتیجه ای نخواهیم گرفت

مراقب نفوذی ها باشید | مناطق محروم را در اولویت قرار دهید

برنامه های دینی و فرهنگی را باید به گونه ای اجرا کنید که دانش آموزان با رغبت و اشتیاق کامل پذیرای آن باشند و در این زمینه نیز مشوق هایی را برای آنان در نظر بگیرید

بازخوانی «بحران معیشتی مردم» در بیانات معظم له در سال 1397

گرانی کمر جامعه را شکسته؛ دولت در بالا و پایین رفتن نرخ ارز نقش دارد/ مهره‌های اصلی دلالی ارز به عنوان مفسد فی الارض اعدام شوند/ بیانیه شدیداللحن معظم له از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و بی‌تفاوتی مسئولین/ امروز گرانی ۲۰۰ درصدی در کشور داریم؛ این مسائل شوخی نیست/ گوش شنوایی نیست/ داد مردم از گرانی ها بلند است/ مسئولان کاری برای گرانی‌های روزافزون کنند /کشور نیازمند انقلاب اقتصادی است/ مشکلات معیشتی مردم را به حداقل برسانید؛ نگران وضع کنونی هستیم/منشأ گرانی و بحران معیشتی مردم، سوء مدیریت دولت و بی انصافی برخی تجار است؛ نسبت به مشکلات کشور و گرانی اعتراض داریم و فریاد هم می‌زنیم

تبلیغ دین برترین جهادها است

بسیاری از مردم آماده پذیرش اند و مبلغین هم آگاهی دارند و این توفیقی از جانب خداوند است که نصیب شما شده است

حکم همکاری با غیر مسلمانان جهت احداث مراکز فرهنگی در مناطق محروم مسلمانان

همه اهالى منطقه ما شیعیان دوازده امامى اند، امّا از نظر علمى و فرهنگى خیلى عقب هستند و از طرف دیگر به خاطر اهمیّت فراوان منطقه، سیّاحان شرق و غرب براى کوه نوردى وارد این منطقه مى شوند و با توجّه به ضعف فرهنگى و نبودن امکانات و مدارس، افراد فوق براى مردم مراکز فرهنگى تأسیس، و باغات احداث مى کنند، و مردم ساده که از عواقب آن اطّلاعى ندارند، تحت تأثیر قرار مى گیرند؛ آیا در چنین مناطقى، زمین دادن به غیر مسلمانان براى احداث مراکز فرهنگى، و فرستادن فرزندانشان به آن مراکز چه حکمی دارد؟