راه بازگشتی وجود ندارد، اگر مقاومت کنیم قطعا پیروز خواهیم شد / سفر دزدانه ترامپ به عراق نشانه منفور بودن آمریکا در منطقه است

مقامات آمریکا برای این که ما را تحت فشار قرار دهند همه قوانین دنیا را زیر پا گذاشته اند، ما اگر مقاومت کنیم یقینا پیروز خواهیم بود و از سویی دیگر شکاف دیگر کشورها نیز با آمریکایی ها بیشتر خواهد شد

حکم مطالبه نفقه از شوهر در صورت پرداخت آن توسط مؤسسات حمایتی

مواردی که شوهر زندانی شده و نفقه ی همسر و فرزندان او توسط مؤسسات حمایتی پرداخت شده است، آیا آنها حق مطالبه نفقه معوّقه خود را خواهند داشت؟

حکم تأسیس مؤسسات و سایت های همسر یابی

نظر معظم له در مورد تأسیس مؤسسات و سایت های همسریابی چیست؟ حکم دریافت پول از این طریق چه حکمی دارد؟

کپی برداری از محصولات مؤسسات غیر دولتی کشورهای محارب

نظر حضرتعالی درباره رعایت حق مولف در آثار چاپی، چند رسانه ای و نرم افزارها مشروط به این شده که صاحب اصلی کافر حربی باشد یا نه. حال با توجه به اینکه اکثر این آثار امروز در آمریکا تولید می شود و این کشور ما را تحریم اقتصادی نموده است لطفاً در خصوص موارد زیر راهنمایی بفرمایید که کافر حربی محسوب می شوند یا خیر: ۱- موسسات دولتی غیر سیاسی نظیر جوامع مهندسی در آمریکا نظیر جامعه مهندسان عمران، مکانیک و ... ۲- موسسات انتشاراتی غیر دولتی یا شرکتهای غیر دولتی آمریکایی متعلق به اشخاص که ظاهرا با مسلمانان مشکل و جنگی ندارند و حتی به ایرانیان یا دیگر مسلمانان کالا هم می فروشند .

حکم پرداخت اجرت کارگزاران مؤسسات خیریه از تبرعات

پرداخت اجرت کارگزاران و هیئت مدیره مؤسسات خیریه از محل کمک های جمع آوری شده(در صورتی که حقوق دیگری دریافت نمی کنند) چه حکمی دارد؟

حکم پرداخت اجرت کارگزاران مؤسسات خیریه از تبرعات

پرداخت اجرت کارگزاران و هیئت مدیره مؤسسات خیریه از محل کمک های جمع آوری شده(در صورتی که حقوق دیگری دریافت نمی کنند) چه حکمی دارد؟

حکم کار کردن برای بهائیان

کار کردن برای بهائیان در ادارات یا مؤسسات آنها چه حکمی دارد؟