پیامدهای عدم مشارکت در انتخابات

کوتاهی در مشارکت انتخاباتی، ممکن است آسیب های جدی و جبران ناپذیری به مصالح کشور وارد کند

مجازات مشارکت یا معاونت در محاربه

حکم فردی که مشارکت در محاربه نموده و فردی که معاونت در محاربه داشته چیست؟

مشارکت بهائی در ساختن مسجد

آیا کسی که بهائی هست میتواند در امور خیریه مثل تعمیر مسجد و یا حسینیه شریک شود و با پول مشارکت کند؟

نیّت مشارکت در نذر بجای بدهی صاحب نذر

مقداری پول از کسی طلب دارم یادش رفته نمی دهد آنها نذری دارند، آیا من میتوانم بدون اطلاع آنها خودم نیت کنم به اندازه آن مقدار پول درنذرشان شریک شوم؟

دریافت سود هدیه مشارکت از شرکت خودروسازی

اینجانب برای خرید خودرو از یک شرکت خودروسازی اقدام نموده ام. این شرکت قیمت کامل خودرو را در زمان ثبت نام از اینجانب تحویل گرفت و طی قراردادی مقرر شد که پس از یک ماه خودرو به اینجانب تحویل شود و در غیر اینصورت (به عبارتی تاخیر در تحویل خودرو) به ازای مدت زمان تاخیر درصدی به عنوان سود هدیه مشارکت به اینجانب پرداخت نماید در حال حاضر این شرکت در تحویل خودرو تاخیر داشته است و قرار است درصدی به عنوان سود هدیه مشارکت به اینجانب پرداخت نماید. آیا دریافت این مبلغ جایز است یا خیر ؟

مشارکت دو نفر در قتل یک نفر

نفر اوّل به وسیله سنگ ضربه اى بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمین انداخته است مضروب در حال مرگ بوده که همان شخص دوباره سنگى بر مى دارد تا به او بزند امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستى ضربه اى بر سر مضروب وارد مى کند، و فرد مذکور بر اثر ضربه مغزى فوت مى کند. وکیل اولیاى دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شکایت خود گفته: «ضربه دوّم آخرین رمق حیات را از متوفّى سلب نموده است.» 1-اگر فرضاً هر دو ضربه بر یک نقطه سر وارد شده باشد آیا قتل عمد است یا شبه عمد، و قاتل کدام نفر است؟ 2ـ آیا مادّه 217 قانون مجازات اسلامى که مى گوید: «هرگاه جراحتى که نفر اوّل وارد کرده، مجروح را در حکم مرده قرار داده، و تنها آخرین رمق حیات در او باقى بماند، و در این حال دیگرى کارى انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اوّلى قصاص مى شود و دوّمى تنها دیه جنایت بر مرده را مى پردازد.» در این مورد صدق مى کند؟

عمل نکردن به تعهد

فرموده اید عمل به تعهد مشارکت در ختم قرآن واجب نیست، اگر شخصی به پسر بزرگ میت بگوید که من تبرعا بخشی از نماز قضای پدرتان را می خوانم در این صورت نیز عمل به این تعهد لازم نیست و حال اینکه تخلف از عهد در اینصورت موجب ضمان پسر بزرگ میت است.

حکم مشارکت زنان در مناصب سیاسی

نظر حضرتعالی در مورد مشارکت زنان در پذیرفتن مناصب سیاسی چه می باشد؟

حکم مشارکت در پروژه ای که با رشوه گرفته شده

مشارکت با پیمانکاری که از طریق رشوه کسب پروژه کرده است چه حکمی دارد؟

ماهیت وام مشارکت

برخی از بانکها و موسسات وامی تحت عنوان مشارکت مدنی پرداخت کرده و آن را محدود به مصرف خاصی نمی کنند و مطابق وام های دیگر سود می گسرند آیا مشارکت مدنی نیز از عقود شرعی محسوب می شود؟ راه شرعی برای دریافت چنین وامی چگونه است؟

مشارکت با پیمانکار برای ساخت زمین

معامله ای که در آن خانه ای قدیمی را که برای تخریب و بازسازی به کسی میفروشند (یا برای ساخت ساختمان چند طبقه ی جدید در آن زمین) یکطرف، زمین را میدهد و در ازای ارزش زمین، شرط میکنند که طبقات و یا درصدی از کل بنای نو سازی شده را صاحب اول زمین بردارد و بقیه را سرمایه گذار. آیا این معامله یا شراکت صحیح است؟

مشارکت در خرید کارخانه بر اساس رؤیت فیلم ویدئویى از دستگاه های آن

یک شرکت بازرگانى با مشارکت یک شرکت تعاونى اقدام به خرید کارخانه اى از کردستان عراق کردند. این معامله بر اساس رؤیت فیلم ویدئویى، که دستگاه هاى خریدارى شده را نمایش داده بود، صورت گرفته است. آیا اصل این قرارداد شرکت صحیح بوده است؟

حکم اوراق مشارکت و سود آن

در چه صورتی گرفتن سود در قبال اوراق مشارکت صحیح است؟

کمک آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مردم لبنان و فلسطین

آیت الله العظمی مکارم ‌شیرازی با اهدای مبلغ 160میلیون ریال در مراسم معنوی روز همبستگی مشارکت کردند