مجلس عزا و سوگواری به مناسبت رحلت پیامبر اعظم ، شهادت امام حسن و شهادت امام رضا علیهم السلام

به مناسبت رحلت جانسوز پیامبر اعظم، شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام علی بن موسی الرضا علیهم آلاف التحیه و الثناء مجلس سوگواری برگزار می گردد.

عقلانیت در آموزه های امام حسن مجتبی علیه السلام از منظر معظم له

مفهوم شناسی عقل از دیدگاه امام حسن مجتبی علیه السلام/ عقلانیت؛ ضامن سعادت دنیا و آخرت/ کمال عقل آدمی در گرو خوش رفتاری با مردم/ عقلانیت در پرتو خیرخواهی و خیراندیشی/ ترسیم رابطه متقابل عقل و ادب