فضیلت و اعمال روز عید فطر از منظر معظم له

فطر؛ عید شادی یک ماه اطاعت و بندگی خداوند/ عید فطر، روز جوایز الهی/ تکبیر عید فطر/ پرداخت زکات فطره/ غسل کردن در روز عید فطر/ عید فطر با چه افطار کنیم؟/ آماده شدن برای نماز عید فطر/ نحوه خواندن نماز عید فطر چگونه است؟/ دعای ندبه در روز عید فطر

انتشار سی امین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند سی امین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (تیر 97) منتشر شد.

شکوه فطرت در عید سعید فطر از منظر معظم له

مفهوم فطرت/ گسترۀ معنایی فطرت در عید سعید فطر/ ندای پاک فطرت در جشن خودسازی عید سعید فطر/ عید سعید فطر؛ تجلی فطرت توحیدی/ عید فطر؛ پاداش عبودیت و اطاعت در سایۀ فطرت/ زکات فطره؛ شکوفایی فطرت انسانی در کاهش آسیب های اقتصادی و اجتماعی/ عید فطر روز بازگشت انسان به فطرت حقیقی خویش است

حکم پرداخت زکات فطره به نوه یا بالعکس

پرداخت زکات فطره به نوه ی نیازمند یا بالعکس آن یعنی به پدر بزرگ یا مادربزرگ نیازمند چه حکمی دارد؟

وظیفه اعضای خانواده در صورت عدم پرداخت فطریه توسط سرپرست

شوهرم مقلّدِ حضرتعالى است که زکات فطره ی میهمان یک شبه را بر عهده صاحب‌خانه نمى‌دانید، ولى خودم مقلّدِ مرجعى هستم که زکات فطره ی میهمان یک شبه را بر عهده صاحب‌خانه مى‌داند؛ با توجّه به این که ما در شب عید فطر میهمان کسى بودیم و شوهرم طبق فتواى مرجع تقلیدش زکات فطره ما را نپرداخت، وظیفه ما چیست؟

جواز مصرف زکات فطره در غیر غذا

آیا فقیر می تواند زکات فطره را در غیر مورد غذا مصرف کند؟

حکم پرداخت زکات فطره به اقوام فقیر

آیا می توان زکات فطره را به اقوام فقیر مانند برادر و خواهر داد؟

جمعه 25 خرداد 1397 عید فطر می باشد

با توجه به گزارش رویت هلال ماه شوال در غروب پنج شنبه 24 خرداد 1397، روز جمعه 25 خرداد مصادف با اول شوال و عید فطر  خواهد بود.

حکم مردّد بودن مال بین زکات فطره یا خمس یا کمک به مسجد

اگر مبلغ صدهزار تومان در روز عید فطر به دست امام جماعت رسیده باشد و او شک کند که این مبلغ خمس یا فطریه یا کمک به مسجد است؛ با توجه به این که همه مبالغ در یک مکان جمع آوری شده، نحوه ی مصرف آن را بیان فرمایید؟

حکم زکات فطره در جایی که مخارج زندگی به صورت مشترک است

اگر مادر همسر با داماد و دخترش زیر یک سقف زندگی کنند و سر یک سفره غذا بخورند؛ چنانچه مادر همسر ماهانه مبلغ صد و پنجاه هزار تومان درآمد داشته باشد که مقداری از خوراکی را خودش تهیه می کند و مقداری هم داماد کمکش می کند؛ با توجه با این مطلب، زکات فطره مادر همسر بر عهده کیست؟

حکم واریز پول زکات فطره به حساب بانکی

اگر پول به حساب بانکی فلان مستحق زکات فطره واریز شود یا به کمیته امداد داده شود و در این صورت عین مال از بین می رود این کار چه حکمی دارد؟

حکم پرداخت زکات فطره از طرف امام زمان عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف

آیا پرداخت زکات فطره از طرف حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف امر صحیحی می باشد؟

حکم جمع آوری فطریه توسط مسئولین مدارس

آیا جمع آوری زکات فطره توسط مسئولین مدارس برای رساندن به خانواده دانش آموزانى که شرعاً مستحقّ هستند جایز می باشد؟

وظیفه شخص در صورت تعویض فطریّه

اگر کسی پولی را بابت زکات فطره کنار گذارد امّا در هنگام پرداخت، معادل آن را از دو برگ اسکناس دیگر بپردازد؛ تکلیف شخص نسبت به پول کنار گذاشته شده چیست؟

حکم پرداخت زکات فطره توسط فرزند

من دانشجویی هستم که هر سال دو سه ماه تابستان را کار میکنم برای رفع حاجت تحصیلی (خانواده ام فقیر میباشد )و مقداری از درآمدم را به خانواده ام می دهم آیا من باید زکات فطره خانواده ام را بدهم؟ آیا من زکات فطره خودم را می توانم به خانواده خودم بدهم ؟

عدم لزوم همجنس بودن زکات فطره که به چند نفر داده می شود

آیا كسى كه زكات فطره چند نفر را مى‏ دهد باید همه را از یک جنس بدهد؟

لزوم سالم بودن زکات فطره

آیا زکات فطریه را می توان از جنس معیوب داد؟

حکم پرداخت پول به جاى جنس در زکات فطره

آیا در زکات فطره می توان به جای جنس گندم، پول آن را پرداخت کرد؟

حکم پرداخت زکات فطره قبل از وجوب آن

پرداخت زکات فطره قبل از وجوب آن چه حکمی دارد؟

وجوب پرداخت فطره از مال حلال

چنانچه کسی مخارج زندگی خانواده خود را از مال حرام می دهد تکلیف او در مورد زکات فطره آنها چیست؟

جواز وکالت نان خور در پرداخت فطره

آیا می توان شخص نانخور را برای پرداخت زکات فطره وکیل کرد؟

حکم زکات فطره افراد در اردو های چند روزه

در مسافرت اردویی مانند اردوی چهل روزه به مشهد مقدس در ماه رمضان، فطریه بر عهده مسئول اردو است؟

حکم زکات فطره در صورت افطاری دادن فقیر

اگر کسی هر شب به فقیری افطاری دهد آیا باید فطریه آنها را بپردازد؟

حکم زکات فطره روحانیّون مُبلِّغ

زکات فطره روحانیّون در ماه مبارک رمضان، که جهت تبلیغ به شهرها و بخش ها و روستاها سفر مى کنند، و غالباً در منزل یکى از اهالى محل سکونت دارند، و لکن هر شب براى افطارى به منزل اشخاص دعوت مى شوند، بر عهده کیست؟

حکم زکات فطره در صورت اختلاف نظر مرجع تقلید میزبان و میهمان

هرگاه میزبان مقلّد حضرتعالى باشد، که فطریّه کسى که فقط شب عید را میهمان اوست بر عهده میزبان نمى داند، و میهمان مقلّد مرجعى باشد که فطریّه چنان شخصى را بر عهده میزبان مى داند، تکلیف فطریّه میهمان چیست؟ همچنین حکم مسأله در صورت عکس فرض بیان شده چه می باشد؟

حکم زکات فطره کسی که قبل از غروب نان خور ديگري شود

زکات فطره کسی که قبل از غروب آفتاب نانخور دیگری گردد بر عهده کیست؟

زکات فطره مهمان یک شبه

آیا زکات فطره مهمان بر عهده صاحبخانه است؟

حکم پرداخت زکات فطره به طلبکاران شخص فقیر

اگر شخصی به واسطه ورشکستگی و بدهکاری فقیر شود آیا می توان زکات فطره را مستقیماً بابت بدهی او به شخص طلبکار داد یا باید حتماً به دست فقیر برسد؟

جواز مصرف زکات فطره برای آزادی زندانیان فقیر

مصرف زکات فطره برای آزادى افراد فقیرى که بر اثر اشتباهاتى در زندان به سر مى برند، چه حکمى دارد؟