دنیا، مدیون شهید سلیمانی است

آتش جنگ به وسیله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خاموش شد

 ازدواج بیماران مسری خطرناک با هم

اگر هر دو طرف عقد نکاح مبتلا به بیماری مسری خطرناک باشند( در فرض اتحاد یا اختلاف نوع بیماری )حکم ازدواج آنها چیست؟

 ازدواج شخص سالم با فرد مبتلا به بیماری مسری خطرناک

آیا برای فرد مبتلا به بیماری مسری خطرناک (مانند ایدز، هپاتیت و..) جایز است که با فرد سالم ازدواج کند؟ دلیل مطلب چیست؟

عمل جراحی خطرناک و اصرار بیمار جهت جرایی

اگر اطبّاى ماهر انجام عملى را بر روى بيمار خطرناك و مهلك بدانند ولى بر اثر اصرار بيمار و اخذ برائت از وى اقدام كنند و بيمار به هنگام عمل بميرد آيا اقدام بيمار حرام و موجب عقوبت است؟ اطباى مزبور چه حكمى دارند؟

وظیفه پزشک نسبت به تصریح به خطرناک بودن بیماری و تضعیف شدن روحیه بیمار

اگر پزشكى خطرناك بودن بيمارى بيمار و نااميد بودنش را از حيات بيمار به وى بگويد، اسباب نگرانى شديد روحى بيمار و كسان وى را فراهم مىنمايد. ولى از طرف ديگر براى گرفتن اذن از بيمار و كسان وى در صورت نياز به عمل جرّاحى گفتن آن لازم است. و چه بسا موجب مىشود بيمار وصيّت نمايد، يا امانات مردم را به آنان بازگردانده، و از آنها كسب حلّيّت كند، و خود پزشك هم مورد اعتراض بعدى بازماندگان بيمار نسبت به عدم اخبار به آنان در مورد خطرناك بودن بيمارى قرار نگيرد. و چنانچه خطرناك بودن بيمارى را اطّلاع ندهد، صدمه روحى و فكرى به بيمار وارد نمىشود ـ هرچند تأثيرى هم در جهت بهبودى مريض ندارد ـ اگر راه منحصر در گفتن صريح خطرناك بودن بيمارى و يا نگفتن باشد، طبيب چه بكند؟

نماز در مکان های خطرناک

چنانچه شخصی در مکانی باشد که احتمال خطر خراب شدن سقف یا آمدن سیل یا ریزش کوه باشد، ماندن او در آن مکان و نماز خواندن او چه حکمی دارد؟