غدیر مهم‌ترین موضوع تاریخ اسلام است

برخی معاندین برای خدشه دار کردن غدیر تلاش های بسیاری کردند، حتی برخی گفتند حادثه غدیر را شیعیان ساختند؛ در حالی که کتب اهل سنت نیز مملو از روایات غدیر است

حکم اعتکاف در زیرزمین مسجد جمکران

آيا اعتكاف در زيرزمين مسجد جمكران، كه از آن جهت نمازهاى يوميّه و نماز آقا امام زمان(عجّل الله تعالى فرجه الشريف) استفاده مى شود (البتّه به صورت مرتّب نماز جماعت ندارد)، جايز است؟

دلیل اهمیت بعضی از مساجد

تعدادى از مساجد در افکار عامّه مردم از قداست بیشترى برخوردار است، مثل مسجد جمکران، سهله، کوفه و مانند آن؛ دلیل اهمّیّت این مساجد چیست؟

مسجد مقدس جمکران

آیا مسجد جمکران و سخن هایی که در مورد آن می گویند، معتبر و صحیح است ؟

نیت نماز مسجد مقدس جمکران

آیا نمازهای مسجد مقدس جمکران را به قصد قربت به جا آوریم یا رجاء؟

نذر رفتن چهل شب چهارشنبه به جمکران

شخصی نذر کرده چهل شب چهار شنبه متوالی به مسجد جمکران برود ولی زمانی را برای شروع در نظر نگرفته است.آیا چنین نذری از افعال راجح بحساب می آید و اصل نذر منعقد میگردد؟ ثانیا اگر در اثناء مدت یک یا چند هفته رفتن به مسجد جمکران را تعمداً ترک نماید آیا باید کفاره بدهد یا اینکه عمل نذر را که قید توالی داشته از سر بگیرد؟ ثالثاً در صورتی که بعد از شروع چند هفته رفتن به مسجد را متعمداً ترک کند آیا برای هر روز باید کفاره بدهد یا اینکه یک کفاره برای تمام مدت تخلف کافی است؟

سند مسجد مقدس جمکران

قضیه مسجد جمکران از ابتدا در خواب بوده، یا در بیدارى اتفاق افتاده و آیا سندش صحیح است؟