ضمان خسارات بر اثر محول کردن مسئولیت به بچه

شخص نگهبان موتور خانه آب می باشد روزی كليد موتور را به دست فرزندش داده تا آن را روشن كند، چند دختر جوان براى آوردن آب به آنجا مى‏روند كه بر اثر باران به ساختمان تلمبه‏خانه پناه مى‏برند؛ متأسّفانه بر اثر تماس لباس يكى از دختران به موتور، آن دختر جان خود را از دست مى‏دهد. فرزند آن نگهبان چون طريقه خاموش كردن موتور را نمى‏دانست، نتوانست موتور را خاموش كند و همراه دختران ديگر به بيرون فرار مى‏كند. با توجّه به اين كه مسئول موتور خانه بر اثر بى‏احتياطى و كوتاهى، كليد ساختمان را به پسرش داده و او نتوانسته موتور را خاموش كند و از ورود دختران به محل‏ موتور جلوگيرى نشده است، آيا نگهبان موتور خانه ضامن می باشد؟

ضمان شوهر در قبال از بین رفتن جهیزیه همسر

آيا شوهر در مقابل جهيزيّه زن كه در اثر گذشت زمان و بدون تقصير شوهر از بين رفته است، در فرض طلاق يا فوت همسر ضامن است؟

ضمان خسارات در اثر پرتاب ناگهانی سنگ از ماشین جلویی

سنگى كه روى جادّه بوده بطور ناگهانى از زير چرخ اتومبيل در حال حركت خارج شده و به ماشين ديگرى، كه پشت سر آن حركت مى‏كرده، برخورد نموده و اتّفاقاً موجب مرگ يكى از سرنشينان یا شکستن شیشه ماشين عقبی شده است. كارشناسان آگاه و متعهّد راهنمايى و رانندگى اتومبيل جلويى را بى‏تقصير شناخته‏اند ضمان و مسئوليّت اين حادثه بر عهده كيست؟

ضمان غرق شدن بچه نابالغ در استخر

شخصى بچّه نابالغ را بدون اجازه پدر و مادرش به استخر مى‏برد، اين بچّه اصلًا شنا بلد نبوده و مسئولين استخر بدون اين كه تحقيق كنند كه پدر و مادر اين بچّه از آمدن فرزندشان اطّلاع دارند يا خير، او را به استخر راه مى‏دهند. اتفاقاً اين بچّه غرق مى‏شود. آيا كسى كه اين بچّه را به همراه خود به استخر برده ضامن است، يا مسئولين استخر؟

ضمان در انجام کاری که موجب اضرار به دیگران گردد

اگر كسى با عرضه انبوه كالا، با بدنمايى آن، يا هر ترفند ديگرى سبب كاهش بهاى آن گردد آيا ضامن است؟

ضمان در حوادث غیر منتظره

در زمان حاضر همين وضعيّت در مورد اشخاص حقوقى (شركتها) وجود دارد كه در پاره‏اى موارد بدون اين كه شخص خاصّى مقصّر باشد، در نتيجه فعّاليّت شخص حقوقى قتل يا ضرب و جرحى اتّفاق مى‏افتد؛ مثل اين كه بر اثر شكستن لوله آب و ورود آن به منزل مسكونى، فردى فوت مى‏نمايد، در اين حالت چه كسى ضامن است؟

ضمان متولی در صورت خسارت به دیگری

اگر ديوار ملك موقوفه ‏اى مشرف به خرابى گردد و بر اثر فروريختن ديوار، كسى كشته يا مجروح شود، در اين حالت مسئول پرداخت ديه چه كسى است؟ آيا متولّى موقوفه مسئول است، يا ديه از عايدات موقوفه پرداخت مى‏گردد؟

ضمان ولی نسبت به خسارات صغیر یا مجنون

با توجه به این که والدين مكلّف به حضانت از صغار و مجانين هستند ویا در مواردى كه وظيفه نگهدارى و مراقبت را اشخاصى مانند دايه يا پرستار به عهده دارند حال در صورتى كه آنها در انجام امر حضانت مرتكب قصور و اهمال گردند و از اين بابت، صغار و مجانين خسارتى به اشخاص ثالث وارد كنند، آيا مسئوليّتى متوجّه والدين مى‏گردد؟

ضمان فرد در قبال سرقت انجام شده از انباری که قفل آنرا شکسته

اگر كسى قفل انبارى را بشكند، سپس سارقى از آن انبار اشيايى بدزدد، يا دزد را راهنمايى كند و محلّ انبار را به او نشان دهد، چه كسى ضامن است؟

ضمان سرایت آتش به همسایه به سبب طوفان

اگر انسان در خانه خودش براى آشپزى، يا كار ديگرى و به گمان يا اطمينان به اين كه به منزل همسايه سرايت نمى‏كند و با فرض اين كه زياده‏ روى در آن نكرده و هوا نيز طوفانى نبوده، آتش روشن كند، اگر اتّفاقاً به منزل همسايه سرايت كرد و باعث آتش‏سوزى شد ضامن است؟

ضمان خسارت ناشی از پرتاب سنگ از زیر چرخ ماشین

راننده ای هنگام بیرون آوردن ماشین از کانال موجب پرتاب شدن سنگی از زیر چرخ ماشین می گردد که با برخورد به فردی که در پشت ماشین بود موجب رسیدن خسارت به او می شود حال آیا راننده ضامن خسات می باشد؟

ضمان آور بودن انجام موجبات آسیب به جنین

اگر زن باردار به قصد سقط کارهایی انجام دهد ولی منجر به سقط نشده و باعث نقصان و معلولیت شود در این صورت آیا مادر ضامن دیه جنین است اگر فرد دیگری با تجویز دارو به این امر کمک کند در ضامن بودن دیه سهیم است؟

ضمان ضرر مالی یا جانی در خواب

اگر فردی در خواب ضرر مالی یا جانی به دیگری وارد کند آیا ضامن دیه یا خسارت می باشد در صورت ضامن بودن دی یا خسارت بر عهده بر خود شخص است یا عاقله؟

ضمان ضرر حاصل از زخم چشم

اگر فردی شخص دیگر را چشم بزند با این کار به آن فرد ضرری برسد موجب ضمان است؟

ضمان آور نبودن عدم عمل به تعهد انجام عبادت تبرعی

فرموده اید عمل به تعهد مشارکت در ختم قرآن واجب نیست، حال سوال این است که اگر شخصی به پسر بزرگ میت بگوید که من تبرعا بخشی از نماز قضای پدرتان را می خوانم در این صورت نیز عمل به این تعهد لازم نیست هرچند تخلف از عهد در اینصورت موجب ضمان پسر بزرگ میت گردد؟

ضمان در صورت اکراه بر ضرر زدن به غیر

آیا به واسطه اکراه، وارد کردن ضرر به غیر نیز مجاز خواهد بود؟ در صورت جواز، آیا حدیث رفع با حدیث لاضرر تعارض پیدا نمى کند؟

ضمان در قبال از بین بردن مواد مخدر

آیا مواد مخدر از جمله تریاک مالیت دارند؟ آیا انسان می تواند هر کجا که دسترسی پیدا کرد آنها را از بین ببرد و در صورت از بین بردن ضمانی به عهده فرد نمی باشد؟

برائت جستن طبيب از ضمان

جهت ضامن نشدن طبیب شرعا چه راهی ممکن است؟

ضمان صاحب کار نسبت به فوت غیر طبیعی کارگر در حین کار

كارگرى به صورت روزمزد كار مى‏كند. اگر اين كارگر در حين كار به مرگ غير طبيعى مثلًا به علّت زمين خوردن، ضربه ديدن، يا عقرب‏ زدگى و مانند آن فوت كند، آيا صاحب كار ضامن ديه اوست؟

ضمان خسارت وارده به مستاجر به جهت تخلف صاحب خانه از مقررات

فردی ساختمانى خريده و بر خلاف مقرّرات شهردارى بالاى آن بالكنى ساخته است، به نحوى كه ديوار آن به سيم هاى برق شهرى نزديك و سيم ها در دسترس قرار گرفته و طبق اعلام اداره برق به حريم سيم هاى برق تجاوز شده است؛ سپس همين خانه را با بالكن موصوف به دیگری اجاره داده است. بچّه مستأجر در بالكن مشغول بازى مى‏شود، سيم برق را مى‏گيرد و كشته مى‏شود. پدر و مادر بچّه، صاحبخانه را مقصّر مى‏دانند حال سوال این که در اين قضيّه چه كسى ضامن است؟

ضمان خسارات ناشی از وحشی شدن گاو در گاوداری

شخصى مدّتی در يكى از گاوداريها مشغول كار بوده است، در ميان گاوهاى شيرى يك گاو نر بوده كه به مرور زمان وحشى شده و كارگر را مورد ضرب قرار داده كارگر به صاحب گاو اعلام مى‏كند كه گاو وحشى شده لذا صاحبش گاو را مى‏فروشد، بعد از چند روز گاو را دوباره برمى‏گردانند، فرداى آن روز آن گاو كارگر مزبور را دوباره مورد ضرب قرار مى‏دهد كه دنده‏هايش شكسته مى‏شود و توسّط صاحب گاو به بيمارستان منتقل مى‏گردد و بعد از سه روز در بيمارستان فوت مى‏كند، صاحب گاو فرداى آن روز گاو را مى‏فروشد و بعداً وحشى بودن گاو را انكار مى‏كند، در فرض مذكور آيا صاحب گاو در قبال اين واقعه ضامن می باشد؟

ضمان در صورت حبس ظالمانه کارگر یا سلب قدرت کار از او

اگر كارگر روزمزدى كه هر روز كار مى‏كند و خرج زن و بچّه‏ اش را پيش مى‏برد، ظالمانه حبس شود، يا به هر صورتى قدرت بر كار از او سلب شود، آيا ظالم ضامن است؟

ضمان صاحب کار در برابر کارگر

فردى در مكانيكى مشغول كار است، برابر اظهار نظر پزشكى قانونى وى ناراحتى ريوى داشته و در حال نظافت مكانيكى دچار حسّاسيت شده و فوت نموده است، آيا صاحب مغازه، با توجّه به اين كه علم به ناراحتى ريوى او نداشته است، ضامن است؟

ضمان در صورت رعایت نکردن ایمنی

تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنّى يا بدون دودكش نصب مى‏نمايد و در نتيجه استفاده از آن، تمام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى‏نمايند و اولياى دم آنها از مقصّر شكايت مى‏نمايند. حال سوال این که اگر نمايندگى يا تعميركار نقص فنّى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه اطّلاع داده باشد یا اطلاع نداده باشد چه كسى ضامن می باشد؟

ضمان در پرداخت نکردن اجرت اجیر

اگر شخصى، ديگرى را اجير كند كه يك ختم قرآن براى پدر او قرائت نمايد و در مقابل اجرتى را دريافت نمايد ولى بعد از ختم قرآن از پرداخت اجرت خوددارى كند، آيا در مقابل اجرت ضامن است؟

ضمان پرستار سالخوردگان در صورت عدم عمل به وظیفه

اگر با شخصی قرار داد ببندند که از تعدادی افراد سالخورده مراقبت کند و اجازه خارج شدن به آنها ندهد اما یکی از آنها خارج شده و به علتی غیر از خودکشی بمیرد آیا نگهبان ضامن است؟

ضمان در صورت علم به غصبی بودن مال عاریه شده

اگر کسی با اطلاع از غصبی بودن مالی آن را عاریه بگیرد و در دست او تلف شود؛ دراین صورت جه کسی ضامن خسارت وارده می باشد؟

ضمان در صورت عدم علم به غصبی بودن مال عاریه شده

اگر کسی بدون اطلاع از غصبی بودن مالی آن را عاریه بگیرد و در دست او تلف شود؛ دراین صورت اگر در نگه داری آن کوتاهی نکرده باشد نیز ضامن می باشد؟

ضمان وسایلی که برای فروش به امانت گذاشته شده

فرشهايى كه به صورت امانت در اختيار شركتى جهت فروش قرار مى‏گيرد، اگر سوانحى از قبيل دزدى يا آتش‏سوزى رخ دهد و منجر به از بين رفتن اصل مال شود، آيا شركت ضامن اصل مال است؟

ضمان در نگهداری وسیله محوله برای ماموریت شغلی

فردی كارگر شركتی بوده جهت مأموريّت با موتور شركت به محلی اعذام می گردد، تا ظهر بعضى از كارهاى مأموريّتى را انجام داده والباقی کار به بعد از ظهر موکول شد، و ظهر را تا موقعى كه مغازه‏ها بازشود. به منزل يكى از اقوام رفته كه متأسّفانه بچّه صاحبخانه مريض شد. و آن فرد بچه را با موتور شرکت به اورژانس برده، موتور را درب بيمارستان خاموش كرده و سوئيچ آن را برداشته و داخل بيمارستان رفته بعد از چند دقيقه که برگشت ولی متأسّفانه موتور به سرقت رفته بود، آيا خسارت آن را بايد آن کارگر بپردازد؟